Districtscommissariaat Coronie voorzien van twee bussen

Gepubliceerd op:

Bron: Waterkant

Lees voor mij

Het districtscommissariaat Coronie is door het ministerie van Openbare Werken en het Bureau Eenheid voorzien van twee bussen voor personenvervoer. De vervoersmiddelen werden op zondag 25 oktober door OW-minister Riad Nurmohamed en Stanley Dijksteel van Bureau Eenheid overgedragen aan burgervader Maikel Winter. Nurmohamed bezocht het district om zich te oriënteren over de stand van zaken met betrekking tot zijn ministerie in het district.

De bewindsman benadrukte dat de vervoersmiddelen ingezet moeten worden voor de gemeenschap en niet voor privédoeleinden. De bussen zullen voornamelijk tot nader order dienen als schoolvervoer voor studenten van Coronie naar Nickerie. Hij wees op de overeenkomst die is opgemaakt. De overdracht is geregeld tussen het ministerie in Suriname en het commissariaat. Daarnaast moet ook geregeld worden wie verantwoordelijk zal zijn voor het onderhoud, reparaties, benzine, verzekering en inning van de gelden. Dit laatste is van belang voor het dragen van de kosten.

De bewindsman liet het innen over aan de districtscommissaris, maar vroeg dat alles goed wordt geregeld op papier. De burgervader zal verder moeten bijhouden waar de bussen naar toe gaan en door wie ze gereden worden. “Wij gaan geen misbruik toestaan”, liet de minister weten. Hij wees erop dat het vervoer van schoolkinderen geld kost en dat de vervoersmiddelen dan ook moeten worden ingezet waarvoor zij bedoeld zijn. De minister richtte zich ook tot personen die in het district in dienst zijn genomen op zijn ministerie. Hij kondigde personeelshervorming aan en volgens hem zal eenieder ingezet worden. Echter, wie niet wil werken zal 15% van het salaris moeten inleveren om in het fonds van de bussen te stoppen.

Districtscommissaris Winter vroeg de bewindsman aandacht voor de infrastructuur die in het district in deplorabele staat verkeert. Met de rehabilitatie zal volgens hem een aanzet worden gegeven voor de wederopbouw van Coronie. De burgervader gaf de garantie dat hij zich met zijn staf ook hiervoor zal inzetten. Hij sprak zijn dank uit voor de schenking van de bussen. Ze zullen een goede bestemming krijgen.

- Advertentie -

https://www.shoeket.com

Bekijk origineel bericht

 

Nieuwsberichten van vandaag

Bekijk alle nieuwsberichten

Wait