Bond Luchthavenbeheer eist uiterlijk maandag uitbetaling loon op basis van unificatiekoers

Gepubliceerd op:

Bron: Suriname Herald

Lees voor mij

In een spoed algemene ledenvergadering van de Bond Personeel in Dienst van N.V. Luchthavenbeheer (BPLB) werden de leden zaterdag geïnformeerd over het verloop van de gesprekken met de directie inzake het doorvoeren van de unificatiekoers conform de collectieve arbeidsovereenkomst (cao). Vanaf mei 2020 tot dit moment heeft de directie al meer dan 60 procent aan bezuinigingen doorgevoerd, deels in overeenstemming met de vakbond met als uitgangspunt het waarborgen van de arbeidsplaatsen, schrijft de bond in een persbericht.

In dit kader zijn alle toelagen en alle andere financiële voorzieningen aan het personeel tot nader order uitgesteld, waardoor slechts de basislonen worden uitgekeerd. Met deze bijdrage is het inkomen van de werknemers drastisch achteruitgegaan.

Ondanks deze gezamenlijke inspanning heeft het bedrijf dat de internationale luchthaven beheert en het zwaarst getroffen is door COVID-19 nimmer vanuit de overheid enige ondersteuning gehad. Onlangs is de directie er zelfs toe overgegaan om extra kosten te gaan besparen op secundaire voorzieningen zoals het niet meer betalen voor tandheelkundige zorg en brillen. Eveneens worden er geen werkgeversverklaringen meer verstrekt aan personeelsleden om in aanmerking te kunnen komen voor kredieten bij financiële instellingen. Deze situatie heeft voor enorme onvrede gezorgd onder de werknemers.

Als klap op de vuurpijl weigert de directie thans ook nog conform de vastgestelde koers van de monetaire autoriteit en voorts conform cao de lonen uit te keren. Integendeel wordt gesteld dat ze de huidige basislonen ondanks de gewijzigde omstandigheden niet zal optrekken. Dit standpunt is niet aanvaardbaar voor het personeel dat momenteel behoorlijk reeds heeft ingeleverd. De prijzen in de winkels zijn fors gestegen, waardoor de koopkracht ook behoorlijk is afgenomen. De waardedaling van de SRD heeft hierop ook een schepje gedaan.

Werknemers zijn zeer gebelgd omdat ze de indruk hebben dat de directie die continue op hun als werknemer druk uitoefent om in te leveren wel een waardevast loon in US-dollars krijgt alsook hun privileges behoudt. Dit draagt niet bij aan de overtuiging dat het slecht gaat in het bedrijf. Ze zijn van oordeel dat veel van de huidige problemen terug te leiden zijn naar slecht beheer en bestuur van het bedrijf door opeenvolgende directies.

Vele bedrijven gaan ten gronde vanwege korte termijn belangen of door het dienen van de belangen van slechts een kleine groep. Het uitgangspunt van de vakbond is dat de besluitvorming binnen het bedrijf gestuurd moet worden door bedrijfseconomische principes op basis van een lange termijn strategie. We gaan afspraken moeten maken zodat politieke besluitvorming niet boven bedrijfskundige uitgangspunten worden gehanteerd, is de bond van mening.

De vakbond zal zich verzetten tegen de politisering van het management en de bedrijfsvoering van het bedrijf. Juist nu is een zorgvuldig benoemingsbeleid erg belangrijk, wil het bedrijf niet de weg opgaan die vele staatsbedrijven hebben afgelegd, zoals Bruynzeel, SML of SMS. Daarom is het belangrijk dat er mensen in de structuren van het bedrijf worden benoemd die integer zijn en zich willen en kunnen houden aan zowel nationale als internationale regels

Ondanks een deel van de werknemers in principe vandaag in staking zouden willen gaan, heeft de algemene ledenvergadering toch besloten een ultimatum vast te stellen voor de directie, te weten maandag 26 oktober om 12.00 uur om de lonen uit te betalen op basis van de unificatiekoers of te komen met een billijk voorstel. Indien dit uitblijft zal na het ultimatum van maandag 26 oktober de arbeidsrust in de organisatie niet meer gegarandeerd kunnen worden.

Eerder deze week hebben de parastatale vakbonden binnen de luchtvaartsector allen aangesloten bij vakcentrale C47 een spoedoverleg gehad over de nijpende situatie in de sector en de druk op de werknemers. Op grond hiervan is er vanuit de vakcentrale een spoedonderhoud gevraagd met de regering die ook nog de aandeelhouder is van deze bedrijven, omdat de sector dringend ondersteuning nodig heeft.

Bekijk origineel bericht

 

Nieuwsberichten van vandaag

Bekijk alle nieuwsberichten

Wait