VSB wil evaluatie en aanpassing Wet basiszorgverzekering

Gepubliceerd op:

Bron: Suriname Herald

Lees voor mij

De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) heeft samen met andere organisaties uit de private sector diverse malen aangegeven dat een evaluatie en daarmee gepaard gaande aanpassing van de Wet basiszorgverzekering, van essentieel belang is. Dit is van eminent belang voor de nodige acceptatie. Een evaluatie en aanpassing kan slechts tot stand komen na overleg tussen de sociale partners met name de overheid, bedrijfsleven en vakbeweging.

De huidige problemen tussen de medische laboratoria en zorgverzekeraars, en de eerdere tussen de Vereniging van Medici in Suriname (VMS) en de zorgverzekeraars over de te hanteren tarieven zijn wederom het gevolg van onduidelijkheden in de wet.

Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid heeft partijen aangeboden een bemiddelende- en adviserende rol in het gerezen geschil te willen vervullen, wat door de VSB wordt gewaardeerd. De VSB is door de bij haar aangesloten lidbedrijven een direct belanghebbende bij dit conflict, omdat uiteindelijk zij de premies moeten betalen ter bekostiging van de zorg van hun medewerkers.

Er wordt daarom opnieuw een beroep gedaan op de minister van Volksgezondheid, ter voorkoming dat de medische zorg wederom in het gedrang komt en onze medewerkers tussen wal en schip geraken, een breed gedragen overlegstructuur op te zetten. Dit is nodig om te komen tot een gedegen evaluatie en aanpassing van de wet. Minister Ramadhin is afgelopen week schriftelijk door de VSB op de hoogte gesteld van het verzoek.

Bekijk origineel bericht

 

Nieuwsberichten van vandaag

Bekijk alle nieuwsberichten

Wait