Mangre: “Mutatie wordt als strafmaatregel gebruikt”

Gepubliceerd op:

Bron: Suriname Herald

Lees voor mij

Leerkrachten muteren moet op een richtige manier gebeuren en niet als strafmaatregel worden gebruikt, zegt de voorzitter van de Bond van Leraren (BvL) en de Alliantie voor Leerkrachten in Suriname (ALS), Reshma Mangre, aan Suriname Herald. Ze voegt meteen eraan toe, dat de BvL en ALS niet tegen mutatie zijn, alleen moet die in afstemming geschieden met de leerkrachten.

De bond is zich ervan bewust dat op bepaalde scholen specifiek kader en expertise nodig zijn, waardoor een leerkracht dan wordt gemuteerd en geplaatst op zo’n school. In de praktijk blijkt echter dat leerkrachten gemuteerd worden als ze assertief beginnen te worden en of kans maken om in een naast hogere rang geplaatst te worden zoals een onderhoofd positie of zelfs directeursfunctie.

Mangre gaat zover en zegt dat het specifieke personen betreft bij het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur in de functie van hoofd Bureau Basisonderwijs, hoofd Bureau Voortgezet Onderwijs Junioren en hoofd Bureau Voortgezet Onderwijs Senioren. “Ze maken het leven van de leerkrachten zuur,” geeft de bondsvoorzitter aan.

Wanneer bepaalde functies op scholen vrijkomen, worden hun eigen mensen geplaatst, voert ze verder aan. Dit heeft zich voorgedaan bij het Lyceum 1 en OS Flu. Bovendien heeft Mangre gerapporteerd gekregen, dat een ICT-leraar van het SPI gemuteerd is, omdat die slechts gevraagd heeft naar een financieel verslag.

De bondsvoorzitter kan zich niet voorstellen dat een leraar die negen jaar verbonden is aan een school, op de een of andere dag gemuteerd wordt. Mangre benadrukt dat een school ieder jaar verplicht is een financieel verslag te presenteren. Dat de leerkrachten meer van zich laten horen heeft allemaal te maken met het feit dat de maat vol is.

Mangre geeft verder aan dat deze kwestie zeker op het bord van de minister wordt geplaatst. Ook zullen voorstellen worden gedaan om onterechte mutaties tot het verleden te laten behoren. Als voorzitter van de vaste commissie onderwijs in het parlement zal ze deze issue bespreekbaar maken, want op deze manier kan het niet verder.

Mangre merkt op dat dit probleem samen met de leerkrachten en schoolhoofden opgelost kan worden. Bij het plaatsen van leerkrachten op scholen moet er gekeken worden naar leerkrachten die in de buurt van een desbetreffende school woonachtig zijn.

In de praktijk blijkt echter, dat onderwijsgevenden geplaatst worden op een school waarbij men dagelijks uren onderweg is om de school te bereiken. Zo is een schoolhoofd dat op Domburg woont, geplaatst op een school te Latour. Het schoolhoofd van een school te Domburg komt helemaal vanuit Leiding.

De vakbondsvrouw kan tal van andere gevallen opnoemen. Door mensen zoveel mogelijk in hun buurten te plaatsen bespaart het land geld, is Mangre van oordeel.

Vishmohanie Thomas

https://www.shoeket.com

Bekijk origineel bericht

 

Nieuwsberichten van vandaag

Bekijk alle nieuwsberichten

Wait