Zaakgelastigde wil nieuwe impulsen relatie Nederland-Suriname

Gepubliceerd op:

Bron: Waterkant

Lees voor mij

Minister Saskia Walden van Economische Zaken (EZ) heeft op 19 oktober kennis gemaakt met zaakgelastigde Henk van der Zwan van Nederland. Tijdens deze ontmoeting heeft de zaakgelastigde benadrukt dat hij nieuwe impulsen wil geven aan de relatie tussen Suriname en Nederland. In dit kader zal er al in november een virtuele handelsmissie plaatsvinden, waaraan verschillende ministers en personen uit het bedrijfsleven zullen deelnemen.

De EZ-minister die de historische banden tussen beide landen aanhaalde, is zeer ingenomen met de invulling, die Van der Zwan wenst te geven aan de samenwerking tussen Suriname en Nederland. Daar Nederland een voorsprong heeft op het economisch en technologisch gebied, wilde de bewindsvrouwe graag de zienswijze van de zaakgelastigde op het stuk van ‘ease of doing business’, daar Suriname dit als een grote uitdaging heeft. De zaakgelastigde wees erop, dat Nederland het zo makkelijk maakt voor met name startende ondernemers, waarbij ze bij elkaar worden gebracht en er kennisoverdracht plaatsvindt.

Verder worden er faciliteiten ter beschikking gesteld, waardoor er ‘biddingen’ plaatsvinden waardoor de jonge ondernemers moeten gaan. Vaak is deze groep ook gekoppeld aan onderzoeks universiteiten de zogenaamde business incubators. Belangrijk hierbij is dat ze een uitgewerkt idee of businessplan moeten hebben. De zaakgelastigde heeft zijn waardering uitgesproken voor het feit, dat technologische innovatie ondergebracht is onder het ministerie. In de nabije toekomst zal nader gekeken worden naar mogelijkheden voor samenwerking en kennisoverdracht met het directoraat.

Van der Zwan wees verder op de twinningsfaciliteiten die gecreeerd worden, waar bij de eerstvolgende er een mogelijkheid bestaat voor government to government samenwerking. Van de zijde van de Nederlandse ambassade is aangegeven, dat er ook in november een ambtelijke missie naar Suriname zal afreizen, waarbij er gesprekken met het ministerie van EZ zullen volgen. Vanuit het ministerie zal samen met de Nederlandse ambassade gekeken worden naar de export readynessprojecten die er bestaan. Dit zodat van daaruit de beschikbare fondsen kunnen worden gestroomlijnd.

- Advertentie -

Bekijk origineel bericht

 

Nieuwsberichten van vandaag

Bekijk alle nieuwsberichten

Wait