Survam keurt actie laboratoria ten stelligste af

Gepubliceerd op:

Bron: Starnieuws

Lees voor mij
loadingfoto
previous next


Het is de Zorgraad die bevoegd is om tarieven en winstmarges binnen de gezondheidszorg vast te stellen. Iedere dienstverlener dient zich te houden aan de Wet Basiszorgverzekering Suriname en de tussen de zorgverzekeraar en dienstverlener vastgestelde uniforme tarieven , totdat er overeenstemming is bereikt over nieuwe uniforme tarieven. De Surinaamse Vereniging van Assurantiemaatschappijen (Survam) zegt in reactie op de aankondiging van laboratoria  dat het de dienstverlener bij verboden is om eigendunkelijk tarieven vast te stellen en te eisen dat verzekerden contant moeten betalen voor geleverde diensten.

"Het handelen in strijd met de wet en het minachten van de Zorgraad door dienstverleners is in strijd met de wet en is daarom ook ten stelligste af te keuren," zegt Survam. MediLab, MyLab en Health Control hebben bekendgemaakt dat zij vanaf maandag geen garantiebrieven van Azpas, PZS en Parsasco (allen aangesloten bij Survam) accepteren. Verzekerden bij deze maatschappijen zullen vanaf maandag contant moeten betalen voor diensten bij deze laboratoria.

Survam zegt dat zij voor geen enkele dienstverlener een tarief hanteert dat is gekoppeld aan de Amerikaanse dollar. Ook de premies voor zorgverzekeringen zijn niet in US$, maar in SRD. De assurantievereniging ziet ook geen reden om zorgtarieven te koppen aan de ontwikkeling van de wisselkoers. "Dit zou immers betekenen dat de samenleving automatisch meer moet gaan betalen voor Zorg wanneer de koers stijgt, terwijl de feitelijke kostprijs van de Zorg niet even hard stijgt." Survam noemt het vaststellen van zorgtarieven in US$ een ongewenst fenomeen dat tot gevolg heeft dat premies op dezelfde wijze omhoog zullen moeten gaan, wat de nodige zorgverzekeringen onbetaalbaar maakt voor de samenleving.

De ontwikkeling van premiers rationeel houden, gekoppeld aan feitelijke kostenstijgingen door inflatie en zorgconsumptie op basis van gedegen onderzoek en in overleg met de Zorgraad, dat is waar Survam naar streeft. "Het zonder meer willen vaststellen van zorgtarieven in Amerikaanse dollar is te kwalificeren als onmaatschappelijk handelen." Tarieven worden vastgesteld conform de wettelijke bepalingen, waarbij er sprake moet zijn van een rekenmodel. "Dienstverleners in de Zorg blijken echter niet altijd geneigd te zijn mee te willen werken aan deze wijze van tariefbepaling."

Survam wijst erop dat iedere tariefsverhoging van een dienstverlener, een premieverhoging zal inhouden voor verzekerden. De verzekeraars zullen genoodzaakt zijn om de tariefaanpassing af te wentelen op verzekerden. Het is volgens Survam een feit dat de ziektekostenbranche verlieslatend is en zij niet langer in staat zijn om door kruissubsidies deze branche in stand te houden.
https://www.shoeket.com

Bekijk origineel bericht

 

Nieuwsberichten van vandaag

Bekijk alle nieuwsberichten

Wait