Bini mist ontwikkelingsideologie in jaarrede Santokhi

Gepubliceerd op:

Bron: De Ware Tijd

Lees voor mij

PARAMARIBO - Het Burgerinitiatief voor Participatie en Goed Bestuur (Bini) mist in de jaarrede de ontwikkelingsideologie van de regering-Santokhi/Brunswijk. “De jaarrede was helaas niet datgene waar Bini op gehoopt had”, zegt directeur Sharda Ganga. Volgens haar vertoont de rede een gebrek aan samenhang, ondanks dat er wel gesproken wordt over de noodzaak voor integrale aanpak van ontwikkelingsvraagstukken zoals armoede.

"Het is duidelijk een samenraapsel van de 'greatest hits' uit de diverse ministeriële jaarplannen, echter zonder dat het is gebracht binnen een samenhangend raamwerk van een duidelijk uitgesproken keus voor duurzame, menselijke ontwikkeling, of een duidelijke keus voor een mensenrechtenbenadering van ontwikkeling, of een raamwerk waarin de duurzame ontwikkelingsdoelen daadwerkelijk gaan worden aangepakt. Het blijft nog steeds onduidelijk wat de ideologische grondslag, het normatief raamwerk, de ontwikkelingskeuze, is waarbinnen deze regering haar plannen trekt."

Er zijn volgens Bini veel woorden besteed aan corruptie, het opsporen en bestraffen van al gepleegde corruptieve handelingen. Echter, er wordt niet of nauwelijks gesproken over preventie van corruptie, die meer is dan versterking van controle-instituten. Daarom is het volgens Bini opvallend dat de regering ervoor kiest om net als haar voorganger heel veel geld en energie te steken in het verdelen van pakketten: een uiterst corruptiegevoelige aangelegenheid, waarbij bijna letterlijk het brood uit de monden van de kwetsbaren wordt gestolen. "Het bevreemdt ons dat de 'hervorming' van het overheidsapparaat, wordt afgedaan met 'bezuiniging met 10 procent'. Dit kan niet serieus geaccepteerd worden als het doel van operatie 'hervorming publieke sector'. We kijken dus reikhalzend uit naar een volledig, uitvoerbaar hervormingsplan."

Ganga noemt het opvallend dat aan het eind van de rede de president plotseling een kader schetst van hoe de regering denkt zaken te moeten aanpakken. "Maar dat is slechts voor wat het buitenlands beleid betreft. De wijze waarop dat hoofdstuk disproportioneel gedetailleerd in vergelijking met anderen is gepresenteerd geeft ongelukkigerwijs de indruk dat de regering zich in haar keuzes vooral laat leiden door de blik van het buitenland. Santokhi zei onder andere dat Suriname zich zal presenteren als een land waar er democratie is en democratische beginselen en instituten worden gerespecteerd." Volgens Bini is dit weer eens een voorbeeld van communicatiezwakte. "We willen ons niet alleen zo presenteren, maar we moeten het ook zijn", zegt Ganga.

Zij valt erover dat ook nu de regering zich weer op de borst slaat dag en nacht door te werken, terwijl anderen zich bezighouden met debatteren. "Ook nu weer wordt gesneerd naar burgers die kritisch de verrichtingen volgen. Omdat de regering hard werkt heeft zij geen tijd om alles uit te leggen, wie kan dat controleren?" Volgens de Bini-directeur denkt de regering een vrijbrief te hebben om principes van goed bestuur, waaronder ook participatie en transparantie vallen, te vergeten. "Het tempo van werken is nimmer een excuus voor gebrek aan communicatie, en is absoluut niet de reden voor het onbegrip van de burgers. Ondoorzichtige besluitvormingsprocessen en onbegrijpelijke besluiten zijn daar de oorzaak van", zegt Ganga.

De Bini-directeur zegt dat ondanks haar kritiek er enkele hoopgevende concrete zaken zijn aangehaald door de president. Zo noemt zij de wettelijke erkenning van de collectieve rechten van de Inheemse en Tribale Volken, het her activeren van nucleuscentra en eigen budgetten voor het Openbaar Ministerie en de rechterlijke macht. "Dat is voor Bini prettig, want dat geeft ons handvatten om ook nu het beleid te blijven monitoren", zegt Ganga.

Bekijk origineel bericht

 

Nieuwsberichten van vandaag

Bekijk alle nieuwsberichten

Wait