Begrotingstekort bijna zeven maal gangbare norm

Gepubliceerd op:

Bron: De Ware Tijd

Lees voor mij

PARAMARIBO - Met 19.7 procent van het bruto binnenlands product (bbp) is het begrotingstekort op de Begroting-2021 6.6 keer hoger dan de internationaal nagestreefde norm van 3 procent. Na verwerking van de nieuwe wisselkoers komen de geraamde overheidsinkomsten voor 2021 op afgerond SRD 15.3 miljard. Dat was vóór de koersaanpassing nog SRD 8.8 miljard. De regering rekent voor het komend dienstjaar op een uitgavenpost van SRD 22.1 miljard in tegenstelling tot de eerder begrootte SRD 14.3 miljard.

Het begrotingstekort, zoals president Chandrikapersad Santokhi dat dinsdag aan De Nationale Assemblee meedeelde, bedraagt SRD 6.8 miljard, wat gelijk is aan 19.7 procent van het bbp. Vanwege de coronapandemie is de buitengewone openbare vergadering van het parlement waarbij de conceptbegroting-2021 aan het college werd gepresenteerd niet in het gebouw van De Nationale Assemblee gehouden, maar onder een grote tent op het Onafhankelijkheidsplein.

Voor de operationele uitgaven verwacht de regering SRD 4.9 uit te geven en voor de programma's een totaalbedrag van SRD 17.3 miljard. Aan leningen en schenkingen verwacht het staatshoofd het komend jaar SRD 4.8 miljard. Wat de inkomsten betreft is uitgerekend dat directe belastingen SRD 1.1 miljard in staatskas zal brengen, indirecte belastingen SRD 5.8 miljard en niet-belastingontvangsten SRD 3.6 miljard. Donormiddelen zijn geraamd op SRD 132.3 miljoen.

Santokhi merkte op dat de regering sinds haar aantreden op 16 juli hard heeft gewerkt om orde op zaken te stellen. "De weg voor ons is nog hobbelig, en onze opponenten hebben vanaf het begin duidelijk gemaakt, dat ze het ons moeilijk zullen maken, alle mooie woorden van constructieve oppositie ten spijt. Ze hebben ons zelfs een long hot summer beloofd", zei het staatshoof. Hij voegde eraan toe dat ondanks alle kritiek, moeilijke beslissingen die genomen moesten worden en daaruit voortgevloeide pijnlijke maatregelen Suriname er beter voor staat dan drie maanden geleden.

Geldverspilling op alle ministeries is stopgezet, verantwoordelijken voor het corruptieschandaal eerder dit jaar bij de Centrale Bank van Suriname en de Surinaamse Postspaarbank zijn opgepakt, maar ook zijn via corruptie uitgegeven gronden, of verkavelingen, zoals die van Cultuurtuin zijn stopgezet of teruggedraaid. Verder worden de ministeries ontdaan van spookambtenaren en is onrechtmatige gebruik van auto's een halt toegeroepen.

"Wij hebben salarissen, lonen en essentiële diensten op tijd kunnen betalen, niet omdat er veel geld is, maar simpelweg omdat we prudent beleid voeren, verantwoord omgaan met de schaarse beschikbare middelen, en ik kan u verzekeren gelden gaan naar die doelen waarvoor ze bedoeld zijn. Ze komen niet terecht in de zakken van individuen die daar geen recht op hebben", aldus de president. Santokhi is ervan overtuigd dat wat betreft het wegmaken van de cisis in het land "er licht is aan het einde van deze tunnel".

Bekijk origineel bericht

 

Nieuwsberichten van vandaag

Bekijk alle nieuwsberichten

Wait