Minister Levens: “Ouderbijdrage welkom, maar niet verplicht”

Gepubliceerd op:

Bron: Suriname Herald

Lees voor mij

De bijdrage van ouders en verzorgers van schoolkinderen, studenten aan scholen is niet verplicht. Dit liet onderwijsminister Marie Levens weten tijdens de gisteren belegde COVID-19-persconferentie. Het ministerie heeft volgens de minister eerder aangegeven middelen nodig te hebben voor de herstart van het nieuwe schooljaar.

De COVID-19-uitbraak heeft ons allen ertoe gedreven om zaken anders aan te pakken. Hierdoor was het ministerie ook genoodzaakt om volgens uitgewerkte protocollen aan de slag te gaan om de veiligheid van de schoolkinderen te garanderen. Volgens Levens heeft de departementsleiding instructies gegeven aan de scholen om voorlopig de schoolkas te gebruiken voor de nodige aanpassingen en verbetering op de diverse scholen.

Verschillende bedrijven en instituten hebben ervoor gezorgd dat het ministerie op dit moment geen tekorten heeft, merkte te minister op. Dit betekent dat het onderwijsproces zeker voor de eerste twee weken normaal voortgang kan vinden, totdat het ministerie van Financiën en Planning de middelen zoals die zijn opgebracht op de COVID-19-begroting heeft vrijgemaakt.

Op die begroting heeft het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur een bijdrage van SRD 5 miljoen gevraagd. Dit geld is bedoeld voor de landelijke herstart van het onderwijsproces volgens de uitgewerkte COVID-19-protocollen. De minister legde verder uit dat ouders niet verplicht moeten worden om een bijdrage te leveren. “Als zij dat willen mogen ze wel, maar het is geen verplichting,” zei Levens.

De onderwijsminister gaf verder te kennen dat het ministerie alles eraan doet om het onderwijsproces zoals aangekondigd te starten. Over de scholen van het binnenland zei de bewindsvrouw dat de operaties naar het binnenland duurder zijn. Daar zal worden gewerkt aan de sanitaire voorzieningen en de nodige renovaties. Echter kan dit niet gedaan worden met de gedoneerde middelen, omdat die niet toereikend zijn. Er wordt gewacht op de financiën die vrij moeten komen ten behoeve van het ministerie.

Levens gaf te kennen dat er voor het binnenland durotanks aangeschaft moeten worden, Deze watertanks moeten ook nog vervoerd worden. Naast de middelen voor aanschaf zijn ook die voor het opzetten van een waterzuiveringssysteem een probleem. Op de begroting is het geld volgens de minister wel opgebracht.

Bekijk origineel bericht

 

Nieuwsberichten van vandaag

Bekijk alle nieuwsberichten

Wait