Governor Roemer zegt nee tegen leenplannen regering

Gepubliceerd op:

Bron: De Ware Tijd

Lees voor mij

PARAMARIBO - Governor Maurice Roemer van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) houdt het been stijf voor de regering. In een brief tikt hij De Nationale Assemblee aardig op de vingers ten aanzien van het willen ondersteunen van de regering om gedaan te krijgen dat de CBvS de regering een lening verstrekt van SRD 1,5 miljard.

Roemer zegt dat de bankwet geen enkele mogelijkheid biedt om de regering te voorzien van korte termijn leningen, als voorschotten in rekening courant. Hij kan zich daarnaast niet terugvinden in het voornemen van de regering om de Bankwet hiervoor te willen wijzigen. Roemer wijst er op dat in de wet er ook nog een verbod is gesteld bij het overschrijden van het leningenplafond. Gebeurt dat wel dan zijn zowel de governor als de minister van Financiën hoofdelijk aansprakelijk en kunnen strafrechtelijk worden vervolgd.

De regering-Santokhi/Brunswijk wil via de assemblee de Bankwet wijzigen, zodat zij zowel op de internationale kapitaalmarkt als lokaal leningen kan sluiten om financiële ademruimte te hebben. Roemer is er niet voor te vinden dat in goed overleg met hem de effecten van een lening, zoals de druk op de wisselkoers, overliquiditeit en inflatie goed zullen worden opgevangen.

De governor vindt dat er een gedegen onderbouwing moet zijn voor de SRD 1,5 miljard. Ook vraagt Roemer zich af of met het voornemen van de regering het traject dat is ingezet voor stabiliteit niet wordt ondermijnd. Bij de bankpresident rijst verder de vraag waarom de regering geen gebruik maakt van andere mogelijkheden die er zijn om aan geld te komen.

Roemer kan zich ook niet terugvinden in het voornemen van de regering om een wijziging te brengen in de wet op de staatsschuld. De regering wil via het parlement het leningenplafond van 60 procent gebaseerd op het bruto binnenlands product verruimen naar 95 procent. Roemer vindt dat de economie dit niet zal kunnen dragen. Hij adviseert het parlement niet mee te gaan met de door de regering voorgestelde wijziging.

De governor merkt op dat de afgelopen jaren de politiek zover is gegaan om op verschillende momenten wijzigingen aan te brengen in de wet op de staatsschuld om het leningenplafond te verhogen. Zo erg dat de strafbaarstelling van de minister van Financiën uit de wet is gehaald (in 2019 tijdens regering Bouterse, … red.). Hij vindt het een ongelijke behandeling, omdat zowel de bankpresident als de minister van Financiën monetaire autoriteiten zijn en de bedoeling van de wet is dat beide aansprakelijk worden gesteld als de wet wordt overtreden.

Roemer verwacht niet dat zijn kritische brief serieus wordt genomen door het parlement en doet een beroep op het parlement dat indien zij de wet gaan veranderen zij ervoor moeten zorgen dat de governor en de medewerkers van de bank gevrijwaard worden van enige strafrechtelijke vervolging. Econoom Peter Wolff kan zich goed terugvinden in de opstelling van Roemer. "De regering mist elke vorm van creativiteit en is net als de vorige bezig om haar beleid uit te zetten in de vorm van leningen die onze schuldpositie nog verder in gevaar zal brengen. Ik ben van menig dat de regering haar probleem niet zonder meer over de schutting naar de CBvS kan gooien en de Centrale Bank hierdoor in grote problemen brengt", zegt Wolff. "Ik ben het er echter niet mee eens dat de governor en andere Centrale Bankfunctionarissen worden gevrijwaard van strafrechtelijke vervolging bij overtreding van de Bankwet. Die stok achter de deur mag geenszins verdwijnen."

De econoom zegt er niet van overtuigd te zijn dat de regering weet wat de implicaties zijn van haar korte termijn handelen. "De druk van de publieke opinie gunt hen geen tijd om bedachtzaam met cruciale economische wetmatigheden om te gaan. Als men niet was begonnen met nepotisme had het publiek hen alle ruimte gegund om duurzame maatregelen te nemen, maar het vertrouwen is helemaal weggenomen door deze handelingen, zoals de benoemingen van vrienden en familie. Er zijn genoeg manieren om aan geld te komen via de Belastingdienst en het terughalen van opzichtig gestolen gelden, maar de regering vertikt het om die maatregelen te nemen, omdat het de belangen van veel loyalisten binnen en buiten de regering zal verstoren."

Bekijk origineel bericht

 

Nieuwsberichten van vandaag

Bekijk alle nieuwsberichten

Wait