Kritiek op presentatie adviseurslijsten door Somohardjo

Gepubliceerd op:

Bron: De Ware Tijd

Lees voor mij

PARAMARIBO - Vanuit de samenleving wordt forse kritiek geleverd op de presentatie van minister Bronto Somohardjo afgelopen vrijdag toen hij in het parlement mededelingen deed over het aantal beleidsadviseurs op zijn ministerie. De commotie begon al in De Nationale Assemblee toen de bewindsman de namen van de adviseurs begon op te lezen.

De wijze waarop de presentatie heeft plaatsgevonden met als gevolg dat de namen van enkele honderden landsdienaren op straat ligt, kwalificeert vakbondsleider Marcelino Nerkust als "onbehoorlijk bestuur". Raymond Sapoen, partijleider van de Hervormings- en Vernieuwingsbeweging, noemt de actie van minister Somohardjo "misleiding", omdat namen zijn gepresenteerd van beleidsadviseurs die al decennialang in de functie hun krachten geven bij de overheid.

Ook bestuurskundige en voormalig directeur van het kabinet van de president, Eugène van der San, geeft het optreden van de bewindsman geen schoonheidsprijs. "In het kader van verstrekken van de informatie aan DNA kon hij een lijst produceren. Maar de wijze hoe is onzorgvuldig en onprofessioneel. Het zijn geen beschikkingen, maar een lijst met mensen hun namen", aldus Van der San.

Overigens, hij merkt verder op dat de wijze waarop de afgelopen periode dergelijke functionarissen zijn aangetrokken in strijd was met artikel 3 van de Personeelswet. "Als directeur van het kabinet van de president toen heb ik in heftige briefwisseling met de toenmalige minister Noersalim erop gewezen dat deze benadering in strijd is met de wet. Het benoemen van personen door de minister van Binnenlandse Zaken ten behoeve van andere ministeries, daartoe is hij onbevoegd. Derhalve kunnen al deze benoemingen in herbeschouwing worden genomen. Het is een complete wanorde geweest", zegt de ex-directeur. "De figuren hun oriëntatie was alleen maar gericht op wanbeleid en persoonlijk voordeel. Corruptie", voegt hij eraan toe.

Van der San zegt dat iemand formeel pas in dienst is bij de overheid als de betrokkene een beschikking of resolutie heeft waarin de benoeming is vastgelegd. "Beleidsadviseurs als deze worden bij beschikking benoemd en zijn niet onaantastbaar, omdat zij ook moeten voldoen aan enkele functievereisten. Bovendien vallen ze ook onder die bepaling van artikel 3 van de Personeelswet. Derhalve zijn ze onrechtmatig in dienst getreden. Moedwillig in strijd met de regels."

Bekijk origineel bericht

 

Nieuwsberichten van vandaag

Bekijk alle nieuwsberichten

Wait