VMSS: Oplossingsmodellen voortzetten studiefinanciering

Gepubliceerd op:

Bron: Starnieuws

Lees voor mij
loadingfoto
previous next


In juni 2020 werd door de NOB aangekondigd dat nieuwe aanvragen voor studiefinanciering niet meer verstrekt zullen worden voor het komend collegejaar 2020/2021. Gezien de economische en de corona pandemische crisis in Suriname, komt deze maatregel als een klap in het gezicht voor vele studenten en met name minderdraagkrachtige studenten en hun ouder/verzorgers.

Naar aanleiding daarvan heeft de Vereniging voor Minderdraagkrachtige Studenten in Suriname (VMSS) in eerdere stadium aandacht gevraagd van de regering inzake deze kwestie. Ook werd voorgesteld de mogelijkheid met de overige lokale banken te bekijken om studentenleningen of lange termijn leningen te verstrekken aan studenten voor hun studie. Echter is er vooralsnog geen duidelijke oplossing vanuit de overheid over deze kwestie.

Wellicht kan in het kader van een spoedige en structurele oplossing ook voorgesteld worden om met de Verenging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) aan tafel te zitten om ook hun inbreng aan inzichten, over de studiefinanciering mee te nemen ter voorbereiding van de oplossingsmodellen. De bedrijven kunnen bijvoorbeeld identificeren welke personeelsbehoeften zij op lang termijn nodig zullen hebben om de bedrijfsdoelen te realiseren. Op die behoefte kan heden ingespeeld worden door bepaalde studierichtingen te financieren met als garantie dat na afronding van de studie een deel bij de bedrijven tewerkgesteld kan worden. Het ander deel kan na afronden van de studie de financiering terug betalen met rente. Dit model dient een tweeledig doel. De doorstroom na de studie naar het arbeidsproces is gegarandeerd en de instroom van nodige kader bij de bedrijven is zo goed als veilig gesteld.

Een ander model is om de studenten te listen met alle studiegegevens en als onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) enkele studenten te adopteren met inachtneming de nodige voorwaarden. Op deze manier wordt het imago van het bedrijf aantrekkelijk voor het zaken doen. Dit niet alleen op nationaal maar ook op internationaal vlak. Simpel om het feit dat bijvoorbeeld in Europa en Amerika bedrijven er op worden aangesproken wanneer zij zakenpartners hebben die zich niet houden aan de in het MVO- kader opgenomen voorwaarden. Ook vanwege het feit dat een MVO-imago gebaseerd is op het verminderen van de negatieve effecten van bedrijfsvoering en de positieve effecten op de samenleving en het milieu vergroten. Er wordt dus teruggeven aan de Surinaamse gemeenschap in deze vorm.

Het ontwikkelen van hoger kader is het fundament om als individu, als collectief en uiteindelijk als land uit de economische crisis te geraken. Het is dus in landsbelang om spoedig met structurele oplossingsmodellen en alternatieven te komen ten einde het studiefinancieringsprobleem met betrekking tot hoger kader in Suriname tot het verleden te laten behoren.

Suelle L. Shepperd
Ondervoorzitter VMSS

Bekijk origineel bericht

 

Nieuwsberichten van vandaag

Bekijk alle nieuwsberichten

Wait