Santokhi wil topprestaties van Staatsraad

Gepubliceerd op:

Bron: Starnieuws

Lees voor mij
loadingfoto
previous President Chan Santokhi wil topprestaties van de Staatsraad. (Foto: René Gompers) next


Net als van de leden van de Sociaal Economische Raad (SER), verwacht president Chan Santokhi ook van de Staatsraad top prestaties. Zelfs de afspraken tussen politieke partijen moet het orgaan niet weerhouden om zijn werk goed te doen; het adviseren van de president en de regering. De Staatsraad bestaat uit vertegenwoordigers van alle politieke partijen die een zetel hebben behaald, vakbonden, werknemers, ambtenaren en bedrijfsleven. Als de adviezen zodanig goed zijn, zullen afspraken tussen politieke partijen bijgesteld of herzien moeten worden, belooft Santokhi.

De nieuwe leden van de Staatsraad zijn maandag in de Congreshal geïnstalleerd. Dit orgaan gaat de president adviseren bij het uitoefen van zijn ambt als staatshoofd en als hoofd van de regering. Ook moet het orgaan de regering adviseren over algemene beleidsaangelegenheden, over de inhoud van wetsontwerpen, staatsbesluiten en bepaalde overeenkomsten die de goedkeuring van De Nationale Assemblee vereisen. De Covid-19 pandemie, de financieel-economische crisis en de armoede zijn de grootste problemen die 'head on' moeten worden aangepakt. Ook moet de Staatsraad adviseren over hoe het best om te gaan met de nieuwe kansen: de gigantische olievelden op zee en nieuwe investeerders.

Het politiek systeem kan ervoor zorgen dat bij het adviseren er een "spanningsveld" kan ontstaan. Er worden politieke afspraken gemaakt over richting en inhoud van wetsvoorstellen. Een advies van de Staatsraad kan dan als "overbodig" overkomen. "Wij van de regering kunnen afspraken hebben gemaakt in coalitieverband, maar het is uw taak als Staatsraad om met uw verantwoordelijkheid ons als regering de juiste inzichten en de juiste adviezen te geven," drukt Santokhi de raadsleden op het hart. Hij kijkt uit naar gezaghebbende adviezen. "Zo kunnen de inzichten en adviezen van de Staatsraad er toe leiden dat politieke afspraken in heroverweging moeten worden genomen. Soms fundamenteel, soms zal het een kleine aanpassing kunnen zijn."

Het orgaan is ook bevoegd om wetsproducten te beoordelen. Behalve ontwerpwetten worden nu ook vooraf initiatiefwetten aangeboden ter beoordeling. Er liggen al initiatiefwetten bij de Staatsraad voordat ze in het parlement worden behandeld. De inzichten van de raad worden meegenomen bij de behandeling. De Staatsraad gaat de president nu, zoals de wet voorschrijft, vooraf informeren en adviseren over bepaalde wetten.

Er zijn voorbeelden genoeg waarbij het horen van de president achteraf is geschied, haalt Santokhi aan. "Zeker als het gaat om wetgeving die voor veel discussie hebben gezorgd zoals de amnestiewet in 2012." Deze "onwettige handelingen" hebben de democratie en het wetgevingsproject flink ondermijnd. "De rol van de Staatsraad werd gemarginaliseerd tot afstempelaar. Dat zal onder deze regering in ieder geval niet gebeuren," garandeert het staatshoofd.

De Staatsraad telt 16 leden. Voor de VHP zijn dat Urmila Ramlagansing, Maaltie Sardjoe, Sharda Thakoer en Nathalie Amatmohammed. Namens de NDP: Rosellie Cotino, Caroline Heilbron en Amzad Abdoel. Namens  ABOP en PL: Marinus Cambiel en Rinette Sapei-Soentik. Hesdy Pigot voor  NPS en Justina Eduards voor BEP. Paul Torilal vertegenwoordigt de VSB, Wilgo Bilkedrijk de ASFA, Roy Haverkamp de FAL en Dharmdew Chotkan de OSAV. De vertegenwoordiger van CLO wordt op een andere dag geïnstalleerd. Het intern geschil binnen de CLO moet eerst worden beslecht, alvorens een kandidaat doorgeschoven. De leiding van de ambtenarenvakcentrale ligt overhoop met elkaar.

René Gompers

https://www.shoeket.com

Bekijk origineel bericht

 

Nieuwsberichten van vandaag

Bekijk alle nieuwsberichten

Wait