President verwacht veel van nieuwe Staatsraad en SER

Gepubliceerd op:

Bron: Starnieuws

Lees voor mij
loadingfoto
previous De nieuwe samenstelling van de Staatsraad. De leden zijn maandag in de Congreshal geinstalleerd door president Chan Santokhi, die voorzitter is van dit orgaan. (Foto's: René Gompers) next


De nieuwe leden van de Staatsraad en de Sociaal Economische Raad (SER) zijn maandag in de Congreshal geïnstalleerd. President Chan Santokhi heeft het belang van deze organen, die de president en de regering van advies gaan voorzien, stellig benadrukt. Hij verwacht van de leden een grote inzet om door de drie grootste problemen van het land te komen: de Covid-19 pandemie, de financieel-economische crisis en de armoede. 

De Staatsraad gaat de president adviseren bij het uitoefen van zijn ambt als staatshoofd en als hoofd van de regering. Ook moet het orgaan de regering adviseren over algemene beleidsaangelegenheden, over de inhoud van wetsontwerpen, staatsbesluiten en bepaalde overeenkomsten die de goedkeuring van De Nationale Assemblee vereisen. 
De SER gaat de regering adviseren bij het sociaal-economisch beleid, handhaven van de maatschappelijke rust, sociale rechtvaardigheid en economische groei. Santokhi haalt als concreet voorbeeld aan dat de SER gaat moeten helpen nadenken over hoe de moeilijke tijden te overbruggen waarbij de brede schouders meer last gaan dragen en de zwakkeren worden ontzien. De maatregelen die genomen moeten worden  zijn zwaar en impopulair maar noodzakelijk benadrukt Santokhi in zijn toespraak. 

De Staatsraad bestaat uit vertegenwoordigers van al de fracties in DNA, vakbonden, werknemers, ambtenaren en bedrijfsleven. Voor de VHP zijn dat  Urmila Ramlagansing, Maaltie Sardjoe, Sharda Thakoer en Nathalie Amatmohammed. Namens de NDP Rossellie Cotino, Caroline Heilbron en Amzad Abdoel. Namens  ABOP en PL Marinus Cambiel en Rinette Sapei-Soentik. Hesdy Pigot voor  NPS en Justina Eduards voor  BEP. Paul Torilal vertegnwoordigt de VSB, Wilgo Bilkerdijk de ASFA, Roy Haverkamp de FAL en Darmdew Chotkan de OSAV. De vertegenwoordiger van CLO wordt op een andere dag geïnstalleerd. 

De SER bestaat uit 13 leden en evenveel plaatsvervangende leden.  Voor de regering zitten aan Ritesh Ganpat, Vandana Pherai, Sephen Smit, Sila Kisoensing en Raymond Landburg. Voor de werknemers Armand Zunder, Jan Haakmat en Robby Berenstein. Een vierde plek moet nog ingevuld worden. Voor de ondernemers zitten aan Marlon Telting, Shirley Relyveld, Djaienti Hindori (allen VSB) en Rudy Soekhlal (ASFA).  

De plaatsvervangende leden van de regering zijn Letitia Fernand, Robert Soentik, Harry Soekhlal, Henri Ori en Ruben Ravenberg. Van de werknemers Imro Wehl, Imrick Edam em Robby Naarendorp. Een vierde plek is nog open. De plaatsvervangende leden van de VSB zijn Marjorie Reinardus, Jean Luc van Charante en Marny Daal. Van de ASFA is dat Diana Ensberg. 

René Gompers
https://www.shoeket.com

Bekijk origineel bericht

 

Nieuwsberichten van vandaag

Bekijk alle nieuwsberichten

Wait