STAKING VOOR VERBETERING

Gepubliceerd op:

Bron: De West

Lees voor mij

Het betrof geen donderslag bij heldere hemel toen wij donderdag jongstleden vernamen, dat de Surinaamse Politie Bond zijn leden heeft opgeroepen tot een werkneerlegging. Er heerst al geruime tijd grote onvrede binnen het politiekorps dat zwaar te lijden heeft. Er heerst hij de politie gebrek aan van alles. Van te weinig en slechts rollend materieel tot groot gebrek aan materialen en uniformen. Men werkt al jaren onder dit regiem met een tekort aan van alles. Door het grote financiële gebrek bij de overheid, dat zeer voelbaar werd na eind 2015, is er ook bij de politie sprake van ernstige verpaupering en hebben de leden van de SPB jaren achtereen getracht onder zeer moeilijke omstandigheden zaken draaiende te houden. Maar aan het geduld van de leden van de SPB schijnt nu een eind gekomen te zijn, vooral omdat men van mening is dat zij en de bond aan het lijntje worden gehouden door de overheid. De bond is van mening dat zijn leden al ruim twee jaren structureel in hun rechtspositie worden geschaad, ofschoon er wettelijke regelingen zijn met betrekking tot de betaling van overuren aan politieambtenaren voor verrichte werkzaamheden op zondag en met aan de zondagen gelijkgestelde feestdagen. Het overurenvraagstuk speelt al enige tijd en daarin werd door de regering gesneden toen de financiële tekorten bij de overheid zich levensgroot gingen voordoen. De bond is van mening dat door het niet uitkeren van de overurenvergoeding, politieambtenaren aanhoudend ernstig in hun rechtspositie geschaad worden. Het beraad is donderdag ingegaan en er wordt slechts dispensatie verleend aan de dienstonderdelen Bestrijding Zware Criminaliteit, De Centrale Meldkamer, de Parketwacht en de cellenhuisdiensten. Alle overige leden worden opgeroepen zich aan te melden in de Politieacademie. Dat de politie nu in actie is gegaan, lag in de lijn der verwachtingen. Overal heerst er momenteel onvrede in het land over de wijze waarop Suriname bestuurd wordt en vooral door de uitzichtloze toestand waarin het land terecht is gekomen. Het gaat niet goed met onze economie en ook bij de politie heeft de inflatie grote gevolgen op het loon tot gevolg gehad. Politieagenten worden ook zwaar geraakt door de stijgende prijzen en wensen ook een beter bestaan. Ook aan het geduld van deze groep ambtenaren komt een eind en breekt het moment aan dat men niet meer wenst te luisteren naar het argument van ‘moni no de’ om hun wensen niet te honoreren. Deze benadering van de overheid heeft ook binnen het KPS tot grote demotivatie geleid en dit gebrek aan noodzakelijke inzet is bij de gehele samenleving opgemerkt en houdt een zeer ongezonde en gevaarlijke situatie voor een ieder in. Demotivatie bij de politie heeft gemaakt dat het gevoel van onveiligheid bij de doorsnee burger enorm is toegenomen. De regering Bouterse mag een staking bij de politie niet met een korrel zout nemen, omdat de bescherming van ons aller grotendeels wegvalt en dat is natuurlijk onacceptabel. Er moet consensus met de SPB bereikt worden en dat zo snel mogelijk, want een land zonder politiebescherming kan omslaan in chaos. Criminelen mogen door de actie van de politie niet in de kaart gespeeld worden.

https://www.shoeket.com

Bekijk origineel bericht

 

Nieuwsberichten van vandaag

Bekijk alle nieuwsberichten

Wait