HAND IN EIGEN BOEZEM

Gepubliceerd op:

Bron: De West

Lees voor mij

Gisteren was het dan eindelijk zover in de openbare vergadering van De Nationale assemblee bij de behandeling van een interpellatievoorstel inzake de moordpartij van vissers voor de Wia Wia Bank, dat een minister en wel Ronni Benschop van Defensie, ruimtelijk toegaf dat de staat totaal heeft gefaald bij het garanderen van de veiligheid binnen onze territoriale wateren. Ronni Benschop verdient zonder meer een groot compliment dat hij heeft willen beamen dat de regering heeft zien aankomen dat zich een menselijke tragedie zou voordoen op zee, maar dat ze toch helemaal niets heeft gedaan om dit te voorkomen. Dat de kustwacht niet meer is dan een witte olifant, werd zonder enige terughoudendheid door de minister bevestigd. De regering heeft tot op heden verzuimd in te grijpen bij de kustwacht en om hem desnoods vanwege zijn passiviteit en inefficiënties op te heffen. Uit de beantwoording van vragen stelde de minister dat wanneer er zwakke schakels zijn die opgevangen dienen te worden. Benschop die nog steeds de facto functioneert als bevelhebber van het Nationaal Leger, stelde dat de regering de zaak volkomen gaat opschonen en binnen een week de vissers weer op zee kunnen. Waarom dat niet eerder is gebeurd, is natuurlijk voor velen binnen de gemeenschap een raadsel. Je kan natuurlijk wel nu een zuiveringsactie op zee uitvoeren en daar zullen dan wel de middelen voor beschikbaar gesteld worden, maar het heeft dan wel betrekking op een ad hoc maatregel die gezien de financiële situatie bij de overheid, geen aanhoudend karakter zal inhouden. Een voortdurende bewaking en bescherming binnen onze territoriale wateren kost heel veel geld en dat is nu net waar de overheid helemaal niet over beschikt. Benschop weet als geen ander dat hij een totaal verpauperde organisatie onder zich heeft die door enorm gebrek aan materieel en materiaal, niet goed uit de voeten kan en ook niet snel kan uitrukken. En juist omdat het Nationaal Leger met onder zich de marine en luchtmacht, zwaar gehandicapt is door het gebrek aan vooral geld, kan er niet snel gereageerd worden wanneer zaken als een moordpartij op zee zich voordoen. Benschop kan dan wel de opdracht geven aan de onder hem vallende legeronderdelen dat ze het gebied niet, moeten verlaten, maar op een gegeven moment staat en valt alles met de beschikbaarheid van geld voor Defensie om aanwezig op zee te blijven. We zijn verheugd dat Benschop toegeeft dat voor wat betreft het garanderen van de nationale veiligheid er is gefaald, maar de man moet zijn eerlijkheid niet verlaten door te stellen dat de bescherming op zee zal worden gehandhaafd, want dat zal hij niet kunnen realiseren. Als politievoertuigen veel te vaak niet kunnen uitrijden, omdat er onvoldoende brandstof ter beschikking gesteld kan worden, dan is het niet te verwachten dat schepen van de marine en kustwacht afwisselend en wel voortdurend buitengaats zullen kunnen vertoeven. Vanaf de boten van de kustwacht in ons land zijn gearriveerd, werd het al spoedig duidelijk dat dit nieuwe onderdeel van onze gewapende machten niet goed zou kunnen functioneren. Er werd op zeer amateuristische wijze omgesprongen met dit nieuwe onderdeel dat controle en bewakingswerkzaamheden voor de kust zou moeten uitvoeren. Ten eerste was er niet eens een goed opgeleide bemanning en werd de kustwacht niet bij JusPol of Defensie ondergebracht, maar bij Binnenlandse Zaken. Voor velen was dat al van meet af aan een vreemde constructie en bleef de kustwacht een vreemde eend in de bijt. Wat vooral Keerpunt vanaf de komst van de kustwachtschepen is opgevallen, is dat ze vrijwel nooit naar zee gingen en voortdurend aan de kade bij de SMS lagen. We spraken dan ook meerdere malen over een kadewacht en geen kustwacht. Benschop heeft donderdag in de assemblee dan ook ruiterlijk toegegeven dat dit varend onderdeel wel kan functioneren, maar niet wordt benut door tal van interne problemen waar maar geen oplossing voor is gezocht, laat staan gevonden.
De opheffing van de kustwacht is naar de mening van Keerpunt helemaal geen optie. De kustwacht moet naar zee om daar de zaak veiliger te maken. Waarom de marine al jaren niet meer uitvaart, is voor ons geen raadsel. Komt allemaal, omdat vanwege de regering dit legeronderdeel al veel te lang wordt verwaarloosd. Ingewijden weten ook precies waarom de marine niet naar zee kan . Er zijn grote belangen die in dit land spelen en die mogen niet geschaad worden . Het komt ons dan ook helemaal niet vreemd voor, dat de kustwacht ook zoveel mogelijk aan de kade wordt gehouden. Niet alleen in ons land wekt het bevreemding dat de boten van de marine en kustwacht nauwelijks het ruime sop kiezen, ook in het buitenland heeft men al geruime tijd in de gaten waarom alleen vissers en andere personen zich vrijelijk voor de kust kunnen bewegen. Bepaald geen gezonde situatie die vissers onlangs voor de Wia Wia bank het leven heeft gekost.

https://www.shoeket.com

Bekijk origineel bericht

 

Nieuwsberichten van vandaag

Bekijk alle nieuwsberichten

Wait