NJAN PATU 2 ONDERWEG?

Gepubliceerd op:

Bron: De West

Lees voor mij

De Surinaamse samenleving eerst verarmen om vervolgens haar weer te voorzien van pakketten. Dit vormt het beleid van een NDP-regering bestaande uit revo exponenten. De groep van mensen in nood is enorm toegenomen. Deze groep laat al geruime tijd zien hoe groot de behoefte is aan hulp en dat laat zij extra blijken wanneer zij reuze enthousiast is over het project, waarbij hun kinderen weer ‘schoolvoeding’ zullen krijgen. Je mag dan niet zeggen dat mensen kortzichtig zijn, maar je mag wel gerust stellen dat ze niet erg slim zijn. Zo eenvoudig worden ze zoet gehouden en geknecht met af en toe een pakketje en een bordje “linzensoep”. Dit kleine gebaar maakt deze groep in nood schijnbaar zo blij en gelukkig. Hopelijk trapt het Surinaams volk er niet weer in en ziet het in dat het de zoveelste verkiezingsstunt voor 2020 betreft. Dit soort belazerderij is alleen nodig in een mislukt politiek experiment. Het moet beseffen, dat het wordt omgekocht met voedselpakketten, wat schoolvoeding, rijst en een pak buitenlandse kippenbouten. Het volk moet zich niet meer zo omkoopbaar opstellen, maar zijn gezond verstand gebruiken en aan de toekomst van Suriname denken. Er gebeuren zoveel enerverende dingen om ons heen, neem nou de criminaliteit, die op land en zee van zich doet spreken. Het anti-narcoticabeleid van de staat is nog steeds ver onder de maat. Onze Surinaamse dollar wordt kunstmatig in evenwicht gehouden door ondermeer de vele leningen van deze regering en geldstromen uit de informele sector. De aankoop van de eerste levensbehoeften zijn nu luxe voor de kleine man en dat komt, omdat hij door verlies aan koopkracht geen duurdere producten meer kan aanschaffen. Los van het feit dat deze regering weinig heeft gepresteerd, vragen wij ons af, waarom er nu ineens gratis voeding wordt verstrekt nadat er duidelijk zoveel is gesjoemeld bij het project Naschoolse Opvang? Er is flink gestoeid met belastinggelden bij de uitvoering van dit project. Een rapport opgesteld door deskundigen heeft inmiddels bevestigd dat er miljoenen Surinaamse dollars zijn verdampt. Het project Naschoolse Opvang was erop gericht het verstrekken van voeding en geven van educatieve begeleiding aan kinderen. Helaas is er weinig terecht gekomen van het educatieve gedeelte. Inzake het voorzien van voeding of de betaling ervan, is er een totaal corruptieschandaal ontstaan. Want ontdekt is, dat er op verschillende scholen dagelijks vier keer zoveel porties werden geleverd dan het aantal kinderen dat meedeed aan het project. Op een school werden er voor 120 leerlingen, 450 porties geleverd. Op een andere school werden er 430 geleverd voor 85 leerlingen en weer op een andere school van 160 leerlingen werden 400 porties geleverd. En dit geschiedde allemaal op dagbasis. Bestelbonnen ter waarde van drie miljoen Surinaamse dollar zijn hiervoor uitgegeven. Het Bureau Voeding Naschoolse Opvang en Begeleiding (BNOB) verzamelde gegevens, uit de periode tussen november 2014 en april 2015, daaruit kwam naar voren dat er ongeveer 97 en 110 leerlingen per dag van een lagere school hadden deelgenomen aan de naschoolse opvang. Echter is uit documentatie gebleken, dat er voeding voor 450 leerlingen voeding per dag werd geleverd en ook de betaling is geschiedde op basis van 450 porties per dag. Deze over facturering hield stand, ondanks herhaaldelijk protest van het BNOB. Er bestaat geen documentatie die kan bevestigen waar en wat is besteld en ook niet wie heeft ontvangen en wanneer, maar er is wel betaald. Het totale project heeft per augustus 2015 SRD 162 miljoen gekost. Hiervan is SRD 15 miljoen betaald aan leerkrachten en coördinatoren en de rest, SRD 147 miljoen, is besteed aan voeding. Ongeveer 90 gaarkeukens stonden onder het beheer van huidige- en oud-Assembleeleden. En toch na alles heeft mevrouw Bouterse het euvele moed om te zeggen, dat zij zich voorlopig alleen bezig zullen houden met schoolvoeding. Is er niet genoeg geld gestolen onder de noemer “schoolvoeding”?

https://www.shoeket.com

Bekijk origineel bericht

 

Nieuwsberichten van vandaag

Bekijk alle nieuwsberichten

Wait