ZIEKENZORG VOOR EEN IEDER

Gepubliceerd op:

Bron: De West

Lees voor mij

Keerpunt is en blijft van mening, dat de zieke mens in dit land een goede zorg moet kunnen ondergaan ongeacht de kosten. En juist daarin schijnt nu een behoorlijke kink te komen. De regering startte enkele jaren geleden met een ambitieus sociaal zekerheidsstelsel dat doorspekt was van populisme en gericht op het winnen van de algemene, vrije en geheime verkiezingen. Binnen dit stelsel zou zogenaamd de medische zorg voor een ieder toegankelijk worden en blijven. Wel, dat sociaal zekerheidsstelsel is naar onze mening een groot fiasco geworden, omdat het onbetaalbaar is gebleken. De overheid die een aanmerkelijke financiële bijdrage dient te leveren in de medische bescherming van vooral de armere mensen in dit land, blijft daar ernstig bij in gebreke. Hoe vaak is het niet voorgekomen dat het Staatsziekenfonds (SZF), ziekenhuizen, doktoren, medisch specialisten en apotheken, veel te laat of niet heeft betaald. Het SZF barst eigenlijk uit zijn voegen doordat het opgezadeld is met veel te veel verzekerden waarvan een deel niet of slecht in staat is te contribueren en waar de staat financieel voor zijn deel moet inkomen, blijft die grandioos en veel te vaak in gebreke. Binnen de medische zorg hebben de devaluaties van de SRD en de daaraan verbonden inflatie, in enorme nadelige gevolgen geresulteerd voor de zorg in dit land. Alles is met 100 procent gestegen, ook de kosten binnen ziekeninstellingen en apotheken. En daar heeft juist de overheid geen rekening mee kunnen en willen houden waardoor er nu een enorme scheefgroei is ontstaan en instanties als bijvoorbeeld de radiologische klinieken, het hoofd niet meer boven water kunnen houden en vanaf gisteren besloten hebben geen mensen met een ziektekostenpolis van Assuria, Self Reliance en Parsasco, meer van dienst te zijn. Wil je als zieke met een dergelijke polis een onderzoek laten doen bij een dergelijke kliniek, dan moet je uit je eigen zak bijbetalen. Dan komen we gelijk bij de minder draagkrachtige Surinamer die ook een dergelijk onderzoek (MRI-scan, echo, röntgenfoto) moet laten doen, die zou dan buiten de boot vallen omdat die persoon gewoon niet over het geld beschikt. En dat mag natuurlijk niet omdat we nog steeds geen Venezolaanse toestanden hier hebben en God moeten bidden dat we niet in een soortgelijke situatie belanden. De zieke mens in dit land moet naar onze mening onder alle omstandigheden geholpen kunnen worden en daar moet deze regering voor zorgen. Voor haar aantreden in 2010 hadden we dit soort wantoestanden niet en kon een ieder geholpen worden. De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven, VSB, heeft in een donderdag jongstleden uitgegeven verklaring, haar verontrusting kenbaar gemaakt met betrekking tot de recente beslissing genomen door de radiologische klinieken. De VSB zegt in haar publicatie dat vooral de basiszorgverzekering, hoe goed die ook bedoeld zou zijn, in haar huidige vorm niet te handhaven is en dat deze zal leiden tot totale instorting van de zorg. Scheve verhoudingen binnen de basiszorgverzekering zouden hieraan ten grondslag liggen. Naar aanleiding van de beslissing van de radiologische klinieken, zegt de VSB dat het niet uitgesloten zal zijn, dat andere dienstverleners binnen de medische zorg de samenwerking ook zullen opschorten met verzekeraars. Ook de dienstverlening met het SZF zal volgens de VSB eveneens onder druk komen te staan. Werken met een wisselkoers uit 2014 op basis van 3.35,- voor een dollar, terwijl die thans SRD 7.53,- is voor dezelfde dollar, is onbegonnen werk en achterhaald volgens de VSB en daarom moeten er veranderingen optreden. Die veranderingen zullen zeker resulteren in aangepaste tarieven binnen de zorg die dan toegepast zullen worden en doorberekend aan de assurantiemaatschappijen. Hoe dan betaald zal worden, is nog niet helemaal duidelijk. De VSB doet wel een beroep op de regering om in tripartiet verband onmiddellijk een evaluatie te maken van de basiszorgverzekering en de nodige aanpassingen gelijk door te voeren, waaronder, maar niet beperkt tot, aanpassingen van de onkostenvergoeding naar een realistisch en aanvaardbaar niveau voor alle partijen inclusief verzekerden. Het is goed dat de VSB zo nadrukkelijk aan de bel trekt, want talmen zal de gehele zorg verder in gevaar brengen. Het is daarom te hopen dat de regering niet wederom uit populisme en zelfbehoud wederom dwars gaat proberen te liggen, want anders stort de hele zaak in elkaar en daar heeft niemand voordeel bij.

https://www.shoeket.com

Bekijk origineel bericht

 

Nieuwsberichten van vandaag

Bekijk alle nieuwsberichten

Wait