HET FNUIKENDE BRANDSTOFVRAAGSTUK

Gepubliceerd op:

Bron: De West

Lees voor mij

Door het stappen van de Amerikaanse regering onder leiding van president Donald Trump uit het atoomverdrag met Iran en de bombardementen van Israëlische vliegtuigen op militaire doelen bemand door Iraanse troepen in Syrië, begeeft de prijs van een barrel aardolie zich in opwaartse richting. De Verenigde Staten van Amerika hebben de sancties tegen Iran wederom ingesteld, hetgeen inhoudt dat dit land minder aardolie zal kunnen exporteren. De vraag naar aardolie en petroleum derivaten is hierdoor vermeerderd en het aanbod zal hierdoor moeten worden opgevoerd door andere olieproducerende landen. Saoedie-Arabië heeft alvast verklaard meer olie te zullen produceren, hetgeen zou kunnen resulteren in een stabilisatie van de wereldmarktprijs voor ruwe aardolie per barrel. Er heerst onrust in het Midden-Oosten, dat is niet goed voor de internationale aardolieprijzen en heeft tot gevolg dat overal ter wereld de prijs van benzine en diesel bij de pompen aan het stijgen is. Zo ook de afgelopen nacht bij de pompstations van Gow2 in ons land. Voor onze Staatsolie is natuurlijk de stijging van de aardolieprijs per barrel een zeer gunstige ontwikkeling, maar voor de automobilist, het zwaar transport en het openbaar vervoer, een ware ramp. Stijgende prijzen bij de pompen resulteren zonder enige twijfel in een verdere inflatie en zijn een kwelling voor elke burger die met hogere prijzen te maken zal krijgen, en dat allemaal in een periode dat de koopkracht al zo is gekelderd en de doorsnee burger in dit land zijn hoofd nog maar nauwelijks boven water kan houden. Maar niet slechts voor de autobezitter betekent een verdere stijging van de literprijs voor benzine en diesel een ware ramp, ook voor de overheid die een reusachtig wagenpark van brandstof moet voorzien, vormt het een debacle. Nu is het al zo dat met de veel lagere prijzen van een maand of twee geleden, de overheidsdiensten maar heel slecht uit de voeten konden wegens brandstofgebrek. We denken dan voornamelijk aan de politie en het leger. Maar niet alleen deze diensten hebben het moeilijk en krijgen het nog moeilijker. We denken aan de subsidies die de regering al met zoveel moeite en veelal te laat betaalt aan de bushouders binnen het openbaar vervoer. Die zullen het nog moeilijker krijgen, gezien het feit dat de inkomsten van de overheid geen vermeerdering ondergaan. Het Abop-assembleelid Ronni Brunswijk, heeft in De Nationale Assemblee een noodkreet geslaakt en de overheid gevraagd in hemelsnaam meer brandstof vrij te maken voor de diensten die ons aller veiligheid moeten waarborgen. We vinden het prachtig dat Brunswijk pleit voor meer brandstof, maar hij weet zelf ook dat deze regering zeer armlastig is en eigenlijk vleugellam is door haar enorme begrotingstekorten die steeds verder oplopen. De regering moet naar onze mening veel meer aandacht gaan besteden aan de prioriteitstellingen bij de uitvoering van haar beleid. Zolang ze dat niet doet, zullen we te maken blijven hebben met een uiterst zorgwekkende situatie en een veiligheid die ernstig te wensen overlaat. Ze heeft mandaat van het volk gekregen om te regeren tot 2020 en haar taak is dit land te besturen en te vrijwaren van totale chaos en anarchie. Tot nog toe is ze daar maar zeer pover in geslaagd.

https://www.shoeket.com

Bekijk origineel bericht

 

Nieuwsberichten van vandaag

Bekijk alle nieuwsberichten

Wait