Pensioenraad bespreekt zorgpunten met minister Somohardjo

Gepubliceerd op:

Bron: Suriname Herald

Lees voor mij

De Pensioenraad zit al geruime tijd met problemen voor wat betreft de Wet Pensioenfonds en het beleggingsbeleid van het Algemeen Pensioenfonds (APF). Deze knelpunten zijn op papier gezet en tijdens een bespreking overhandigd aan minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken (Biza). De bewindsman beloofde alles in het werk te stellen om deze problemen stap voor stap op te lossen.

Marinus Karioredjo, voorzitter van de Pensioenraad, gaf een uiteenzetting over de Wet Pensioenfonds, die volgens hem niet volledig in werking is. Er zouden enkele wijzigingen zijn die aangedragen moeten worden om in overeenstemming te zijn met de wet. Hij gaf verder aan dat de Wet Algemeen Pensioen Fonds en het Voorzieningsfonds van 2005 en de Wet Algemeen Pensioen 2014 van elkaar verschillen.

De Wet Algemeen Pensioen Fonds heeft een andere methode van werken en de toezichthouder van deze wet is de Centrale Bank van Suriname (CBvS). De raad wil daarom ook om de tafel zitten met de moederbank. Verder zei hij, dat geen enkel staatsbesluit nog afgerond is. In deze besluiten zijn namelijk de dwangsommen en bestuurlijke boetes, medische en geschillencommissies, bezwaarprocedures, inkoop van dienststrijd en invaliditeitspensioen geregeld.

De raad ziet thans een verbeterde relatie met het APF. Nicole Deira, ondervoorzitter van de raad, zegt dat haar bestuur hierdoor niet in staat is het werk naar behoren te kunnen uitoefenen. “Wij kunnen dan ook niet goed adviseren over het pensioengebeuren, omdat wij niet voldoende informatie hebben. Wij discussiëren over oneigenlijke zaken,” zei Deira. De raad heeft dit probleem vaker besproken met de vorige minister, maar er is geen oplossing bereikt.

Goede communicatie
Minister Somohardjo heeft aangegeven geen voorstander te zijn van ruis. Hij zal daarom ook het APF aanhoren en daarna beide partijen bij elkaar brengen om tot een oplossing te komen. Volgens Somohardjo is goede communicatie van eminent belang binnen een organisatie.

Hij beloofde zijn best te doen om de communicatie tussen beide partijen weer opgang te brengen. De situatie zal echter eerst goed in kaart worden gebracht, waarna zaken die prioriteit hebben eerst worden aangepakt. “De welwillendheid van deze regering om aan de gemaakte afspraken te voldoen is er wel zeker,” aldus de bewindsman.

Het Pensioenfonds is bedoeld voor alle landsdienaren met als hoofdtaak het goed regelen van de pensioenverplichtingen en de overige uitkeringen, die gewaarborgd dienen te worden.

Bekijk origineel bericht

 

Nieuwsberichten van vandaag

Bekijk alle nieuwsberichten

Wait