Santokhi roept op tot herstel eenheid leger

Gepubliceerd op:

Bron: De Ware Tijd

Lees voor mij

PARAMARIBO - President Chandrikapersad Santokhi heeft vrijdag, bij zijn bezoek aan de Memre Buku Kazerne, aangekondigd dat het pad van gezamenlijke oefeningen met legers in de regio weer zal worden opgepakt. Het Nationaal Leger moet voorbereid zijn in geval de internationale gemeenschap een beroep doet op Suriname. Militairen moeten daarvoor kwaliteit, discipline, moed en kennis hebben.

Hij benadrukte zijn rol als opperbevelhebber en maakte vooral duidelijk dat "dit leger geen enkel individu of politieke partij toebehoort" en dat de manschappen ervoor de natie zijn. Het staatshoofd was vergezeld van minister Krishna Mathoera van Defensie. Zij wees officieren en manschappen op de richting en uitdagingen die hen te wachten staan.

Santokhi zei dat de verantwoordelijkheden van staatshoofd, president, opperbevelhebber, regeringsleider en voorzitter van de Veiligheidsraad geconcentreerd zijn in één autoriteit: het instituut van de president. Volgens de Grondwet ligt de verdedigingsverantwoordelijkheid over de republiek in handen van hem en zijn regering. Hij benadrukte dat het leger zijn taken uitoefent binnen het rechtstatelijke bestel en dat het naast het waarborgen van de veiligheid en beschermen van de territoriale grenzen dienstbaar moet zijn aan de gemeenschap.

"Als opperbevelhebber geef ik de garantie dat ik mij volledig zal inzetten om van u als leger en een professioneel leger en van u als persoon een professionele militair te maken. U zult daarvoor alle ruimte krijgen." De president heeft het leger in grote lijnen verteld over het beleid van zijn regering dat in drie fasen is uitgezet. Eerst negen urgentiemaanden, dan een periode van 24 maanden waarin het land en de economie moeten zijn gestabiliseerd en vervolgens de groeifase. Hij bereidde de krijgsmacht erop voor dat ze door de bezuinigingsmaatregelen met minder middelen, meer zal moeten presteren. Haar dienstbaarheid zal zich meer moeten concentreren op het assisteren bij uitvoering van sociale projecten en samenwerking met het Korps Politie Suriname.

De raad van ministers heeft goedgekeurd dat de ordening van de goudsector wordt opgepakt en ook daarbij zal het leger worden ingezet. De opperbevelhebber zegt de fysieke positie van het leger, de detacheringsposten en logistieke problemen te kennen en waardeert dat "dan nog onze mannen op hun post blijven". "Dati na wan 'dyadya' militair. Van jullie wordt verwacht om in alle opzichten militair voor de republiek Suriname te blijven. We verwachten van alle militairen nationalisme en patriottisme." Santokhi is zich ervan bewust dat de manschappen het niet makkelijk hebben gehad en beloofde dat er betere tijden in zicht zijn. Tegen de achtergrond van de professionaliteit mag geen enkele militair het gevoel hebben dat hij naar het werk gaat om als wachter of beveiligingsman op te treden, maar om te werken voor Suriname.

De opperbevelhebber heeft de manschappen gevraagd met ideeën te komen hoe landelijk het leger te reorganiseren en te herstructureren, mede tegen de uitdagingen in de wereld. Hij vroeg om de eenheid die deukjes heeft opgelopen te herstellen. "Of dat nou ligt aan het bevorderings-, belonings- en carrièrebeleid, we gaan dat herstellen, zodat er geen ontevredenheid meer is. We willen een leger zijn dat zich onderscheidt van de rest. Jij zal het verschil daarbij maken."

Bekijk origineel bericht

 

Nieuwsberichten van vandaag

Bekijk alle nieuwsberichten

Wait