Het komt goed met Suriname

Gepubliceerd op:

Bron: Starnieuws

Lees voor mij
loadingfoto
previous next


Hoewel het grotendeels bekend was dat de vorige regering er een puinhoop van had gemaakt, blijkt na inventarisatie de werkelijke omvang van de chaos veel groter te zijn. Tijdens de online meeting hebben de heren Bouterse en Adhin tevergeefs verwoede pogingen gedaan om de feiten te ontkrachten: de omvang van de door hen aangerichte ravage is te groot om die te kunnen verdoezelen. Als je werkelijk van je land en volk houdt, verricht je zulke verderfelijke handelingen niet. De ideologie die hierachter zit, stamt uit de koloniale tijd. Men geeft de koloniale overheerser de schuld van uitbuiting, maar een eerlijke en kritische kijk op onze huidige situatie noopt ons te oordelen dat het Surinaamse volk al te vaak door haar eigen politieke leiders is uitgebuit. Dit is een grote blaam aan het adres van politici die demonstratief de grote nationalist uithangen. De vorige regering wringt zich door allerlei bochten om haar wanbeleid te verdedigen. Ook al proberen ze honderd keer met leugens het volk te overtuigen, dat gaat ze niet meer lukken.

De eerste drie weken
De nieuwe regering zei ruim 200 dagen nodig te zullen hebben om de trein op gang te krijgen. Nu reeds heeft zij een aantal stappen ondernomen om de totaal verziekte situatie enigszins gezond te maken:
a. Bezuinigingsmaatregelen: DNA-leden uit de districten mogen de komende twee jaren niet in hotels verblijven. Ze krijgen een toelage van SRD 5.000 voor deze periode.
b. DNA heeft een motie aangenomen waarmee de regering vervreemde gelden en goederen moet terughalen.
c. Installatie van Presidentiële Commissies:
• Commissie Anticorruptie Wet moet het staatshoofd adviseren over het vervolgtraject dat de regering moet inzetten om deze wet volop te kunnen toepassen.
• Commissie Toetsing Rechtspositionele Aangelegenheden moet de president adviseren over het gezond maken van het overheidsapparaat. Op de valreep gedane benoemingen zullen onder de loep worden genomen. Niet verwerkte missives en andere zaken van vóór 16 juli  zullen worden aangehouden.
• Commissie Oneigenlijke Gebruik Publieke Goederen met als taak inventarisatie van de aangetroffen situatie bij de machtsoverdracht.
d. Raad van Ministers geeft toestemming aan de regering om diverse raden bij staatsbedrijven te wijzigen (o.a. bij MI- Glis, SPSB, SLM, Grassalco, SWM, EBS, Telesur en SZF ).
e. Vervallen verklaren van beschikkingen van bouwpercelen die uitgegeven zijn in de Cultuurtuin; in behandeling zijnde gevallen zullen worden ingetrokken.
f. De president heeft besloten om alle commissies, werkgroepen en taskforces te ontbinden, waarbij heel hoge bedragen aan personen worden toegekend. Ook de kwestie van dubbele salarissen zal onder de loep worden genomen.
g. Solidariteitsheffing van 10 % is bedoeld alleen voor de twee top inkomensgroepen. Belastingschijven worden zodanig aangepast dat de lagere inkomensgroepen de 10 % heffing niet hoeven te betalen.
h. De president benoemt een openbare aanklager om corruptie op te sporen en te onderzoeken.
i. Herstel relatie met Nederland en verdieping relatie met andere landen.
j. Onderhandelingen met IMF en Opperheimer over versoepeling van de leningvoorwaarden.


Inventarisatie
• De inventarisatie van de nalatenschap van de regering Bouterse/Adhin is geen geklaag maar informatief.
• Zij die zeggen dat de regering niet moet klagen maar de problemen moet oplossen, willen de beerput nog steeds dicht houden.
• De solidariteitsheffing is een maatregel voor ongeveer een jaar waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. Hoewel de president en de Financiën-minister hebben gezegd dat de ondergrens zal worden ontlast van deze heffing, verkondigen sommige “deskundigen” verkeerde interpretaties. Sommigen doen zelfs absurde voorstellen zoals: Pas een heffing toe van 70% alleen op jaarinkomens van SRD 70.000 en hoger. In plaats van een maandelijkse heffing van 10%, een heffing van 30% om de drie maanden, stelt iemand anders voor. Ons land heeft te veel goede stuurlui aan wal.

Aan deze en andere soortgelijke critici willen wij adviseren: laat je kritiek realistisch en opbouwend zijn. Suriname verkeert vrijwel op alle fronten in zwaar weer. Laten wij eensgezind de schouders onder het zware werk zetten. Waar men niet wil/kan helpen, moet men beslist weigeren om te hinderen. Als je hindert, maak je het leven van je medeburger moeilijk.
 
De regering heeft in die korte tijd duidelijk gemaakt dat het volk op haar kan rekenen. Ze handelt overeenkomstig de beloften gedaan tijdens de verkiezingscampagnes. Om de Augiasstal te reinigen, heeft de regering meer tijd nodig. Laten wij haar die tijd geven. Het komt goed met Suriname.

Soerdj Badrising
Jack Mohanlal

Bekijk origineel bericht

 

Nieuwsberichten van vandaag

Bekijk alle nieuwsberichten

Wait