Zuilen van een rechtvaardige samenleving

Gepubliceerd op:

Bron: Starnieuws

Lees voor mij
loadingfoto
previous next


Wil je de wereld veranderen, begin bij je zelf. Het Consumenten Forum Suriname vindt de stellingname van de huidige coalitieleider tegen de benoeming van een fractiegenote tot raadslid van de SLM zeer lovenswaardig: Let this be the beginning of the end. Mensen moeten leren om de beloftes die gedaan zijn vóór de verkiezing na te komen en niet direct op jacht te gaan naar posities, want daarmee wordt de kiem gelegd voor zelfverheerlijking, favoritisme en vooral corruptie.

Het volk gaat nog steeds gebukt onder de moordende prijzen in de winkels en ondanks de lichte daling van de dollarkoers na de wisseling van de wacht worden de prijzen à la minute aangepast. Het Forum heeft de vorige minister van H.I. & T. via ditzelfde medium gewezen op zijn laissez faire houding in deze kwestie. De door hem aangekondigde maatregelen als reactie op de publicaties sloegen als een tang op een varken en het leek even alsof men bij de duivel te biecht ging. Zijn laatste statement tijdens een Covid-19-meeting kort na de verkiezing heeft de zaak alleen maar verergerd. Hij zei namelijk dat niet de winkeliers, doch de tussenhandelaren de boosdoeners zijn. De winkeliers hebben van hem door zijn zeer amateuristische uitspraak in feite een carte blanche gehad om door te gaan hiermee.

We moeten nu niet langer meer bakkeleien over deze nu afgesloten regeerperiode van grenzeloze corruptie waar de verwevenheid van belangen van de wetgevende en de uitvoerende macht en het ontbreken van de broodnodige checks and balances in de structuren van regering met een zeer sterk gecentraliseerd bestuur de kiem hebben gelegd van een totale maatschappelijke destructie en marginalisering van het grootste deel van de middenklasse.

Oprechte parlementariërs, maar ook opbouwende kritieken die via de media worden uitgezonden, zijn in deze cruciale fase van de wederopbouw van het land, van zeer grote importantie. Stel nú daden, debatteer minder, en laat het verleden even aan een kant: It’s now or never, do or die.

Prioriteiten in een nutshell:
• Zorg er voor dat de Afdeling ECD van het Ministerie van H& I uit de winterslaap wordt gehaald en de consument beschermt. Het CoFoSur zal nu wel overgaan tot het noemen van namen van de malafide winkeliers en andere prijsopdrijvers.
• Verander de wereld en begin bij jezelf. Stop de buitensporige salarissen van de gewezen presidenten, vp’s  parlementariërs, en andere politieke functionarissen en trek hun oneigenlijke privileges in. Jullie hebben de mogelijkheid om de wetten die ze gemaakt hebben (gelegaliseerde criminaliteit) te veranderen. Laat ze zoals alle ambtenaren leven van hun pensioen(en?). Er zijn parlementariërs die regelmatig bedragen van bijna SRD 20.000 voor kunstgebit bij DNA declareren, terwijl ze SZF-verzekerd zijn en al recht hebben op tandheelkundige behandeling. Moet het volk deze personen die zwemmen in weelde voor de rest van hun leven blijven verzorgen? Als het hoogste College van Staat zich bedient van corruptie, zal dit gaan uitstralen naar alle geledingen van de samenleving.
• Alle bezittingen van de staat moeten teruggehaald worden en stop onmiddellijk met de verkoop van overheidsbezittingen, waaronder dienstwoningen, die vooral bij het MINOWC welig heeft getierd.
• Bij het MinOWC is er ook veel braakterrein om snel inkomsten te genereren. Er kan flink wat geld teruggehaald worden bij prominenten, waaronder een gewezen minister die de staat op een niet mis te verstane manier heeft opgelicht en zich ook schuldig heeft gemaakt aan valsheid in geschrifte en wel in vereniging. Deze onverlaat probeert nu via een kiertje weer binnen te glippen. We kijken wel hoe ver hij komt. Dit forum legt geen zaken bloot die niet evidence based zijn. Dat is zijn adagium.
• Leg de ongecontroleerde import van niet noodzakelijk goederen aan banden om de druk op de valutamarkt te verminderen en stel opnieuw de winstmarges vast van de diverse actoren op het speelveld van de handelaren. Liberalisering van de handel moet niet gaan ontaarden in een free for all situation.

• Tot slot spreekt het forum de hoop uit dat de onrechtmatig verdiende en buitensporige gelden van het Covid-19-noodfonds teruggevorderd worden en een juiste bestemming krijgen. In dit kader is zeker gepast het citaat van de wijze Aristoteles: het enige wat je met liegen bereikt, is niet geloofd worden als je de waarheid spreekt. Het grootste deel van het geld van het volk zit maar bij enkele bedrijven die overnight stinkend rijk zijn geworden door overfacturering, de makkelijkste manier om illegaal geld te verdienen. Dit kan toch achterhaald worden door de CLAD en de Rekenkamer in te zetten? Het wiel hoeft niet opnieuw uitgevonden te worden.

Oe sab pe a moni de. Door teveel beraadslagingen, gaat veel kostbare tijd verloren! Aristoteles heeft ooit ook gezegd: Armoede is de vader van revolutie en misdaad...Bear in mind!

P. Narain
Voorzitter CoFoSur

Bekijk origineel bericht

 

Nieuwsberichten van vandaag

Bekijk alle nieuwsberichten

Wait