Gaming Board wordt versterkt

Gepubliceerd op:

Bron: Suriname Herald

Lees voor mij

Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie werkt ernaartoe dat de Gaming Board, het toezichthoudend- en controle-instituut voor kansspelen, zal worden versterkt om in de toekomst beter invulling te kunnen geven aan haar taakstelling. Dit kwam naar voren tijdens de eerste ontmoeting met de directeur van de Gaming Board, Mauro Tuur en zijn team.

“Er zal gewerkt worden aan de capaciteitsversterking. Het instituut moet over meer gekwalificeerd personeel en equipement beschikken om te kunnen functioneren,” meent de justitieminister. De Gaming Board, die in 2009 is opgericht, zal ook moeten meegaan met de ontwikkelingen in de wereld en het personeel trainen op het gebied van Anti Money Laundering (AML). Het personeel dient gecertificeerd te zijn.

Directeur Tuur gaf aan dat het instituut adviezen uitbrengt aan het ministerie van Justitie en Politie voor de verlening van vergunningen voor loterijen. Volgens de directeur is het instituut nu bezig met het ontwikkelen van een handleiding.

Tuur haalde verder aan dat de casino’s in staat moeten zijn om AML-specialist aan te stellen, zodat ze zelf ook toezicht kunnen houden. Er zal worden nagegaan om de juiste training voor specialisten te organiseren. Hij voegde verder eraan toe dat het instituut ook over een uitrukteam moet beschikken.

Minister Amoksi vindt dat de Gaming Board niet stilzit, maar bezig is te werken aan de interne organisatie. De bewindsman heeft alle ondersteuning toegezegd aan de versterking van het instituut. Hij ziet graag dat er structuur gebracht wordt in de hele controle op loterijen en casino’s.

“Er zijn andere actoren die toezicht houden en met hen moet er overleg komen om de controlemechanisme in lijn te brengen,” zei minister Amoksi. Internationaal is de Gaming Board vrij dagelijks in contact met de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF), die richtlijnen geeft in het gevecht tegen witwassen. Het werk van de CFATF is in lijn met de standaarden van de Financial Action Task Force (FATF). Zo hebben verschillende geografische regio’s ook hun eigen Financial Task Force.

De FATF is een onafhankelijke intergouvernementele organisatie die standaarden vaststelt voor AML en het aanvechten van financiering van terrorisme (CFT) en de verspreiding van massavernietigingswapens.

Bekijk origineel bericht

 

Nieuwsberichten van vandaag

Bekijk alle nieuwsberichten

Wait