Aanvullingen op Ammonium Nitraat: Feiten en Fictie

Gepubliceerd op:

Bron: Starnieuws

Lees voor mij
loadingfoto
previous next


Naar aanleiding van het artikel “Ammonium Nitraat: Feiten en Fictie “ van dhr. Ing. Anwar Alibux van 12 augustus 2020, hier mijn bescheiden bijdrage over Standaarden en Kwalificaties van personen. Vaak genoeg horen wij; we voldoen aan internationale standaarden, maar specifiek welke standaard het is, wordt niet aangegeven.

National Fire Protection Assosiation (NFPA) is een internationaal toonaangevende organisatie op het gebied van brandveiligheid en andere gevaren. De volgende standaarden zijn te vinden op hun website die gebruikt zou kunnen worden (https://www.nfpa.org/Codes-and-Standards/All-Codes-and-Standards/List-of-Codes-and-Standards):
NFPA 400; Hazardous Materials Code
NFPA 472; Standard for Competence of Responders to Hazardous Materials/Weapons of Mass Destruction Incidents
NFPA 495; Explosive Materials Code
NFPA 1072; Standard for Hazardous Materials/Weapons of Mass Destruction Emergency Response Personnel Professional Qualifications

De vraag die nu gesteld kan worden is, is er voldaan aan deze standaarden? Indien niet gebruikt, welke standaard heeft men dan gebruikt? Volgens informatie voor het opslaan van grotere hoeveelheden ammonium nitraat moeten er nog additionele maatregelen genomen worden.

Belangrijk is ook dat er personen getraind moeten worden hoe om te gaan met het product en bij  eventuele calamiteit zoals bij het uitbreken van brand. Dus brandweerlieden moeten getraind zijn, (zie de US Chemical Safety & Hazard Investigation Board, https://www.youtube.com/watch?v=HyBdAT_yCFQ; West Fertilizer Company Explosion in West, Texas.) De brandweerlieden zijn de first responders, dus moeten weten met wat voor product ze te maken hebben, hoe om te gaan en zich zelf en anderen te beschermen.

Indien er een risk assessment is uitgevoerd voor de huidige opslag situatie, zou dat rapport openbaar gemaakt moeten worden ter inzage.
Takeaway: wordt het vuurwerk op de juiste manier opgeslagen in Suriname?
NFPA 1124; Code for the Manufacture, Transportation, and Storage of Fireworks and Pyrotechnic Articles

Safety first!

U.R. Lalay
[email protected]


Bekijk origineel bericht

 

Nieuwsberichten van vandaag

Bekijk alle nieuwsberichten

Wait