Didactische analyse van de GLO-6 Hoofdrekentoets 2020

Gepubliceerd op:

Bron: Starnieuws

Lees voor mij
loadingfoto
previous Ewald Levens next


Onder niet normale onderwijsomstandigheden is op 3 augustus de GLO-6 toets 2020 van start gegaan. Zowel voor het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC), de leerling en de leerkracht een ware uitdaging. Dit schooljaar is de GLO-6 toets beperkt geweest tot  4 vakken. 

Tekstbegrip en hoofdrekenen werden op 3 augustus afgenomen en de dag daarop Redactie rekenen + cijferen en Algemene Taalkennis. Na de toets ging uiteraard mijn belangstelling uit naar de rekenvakken. In het bijzonder Hoofdrekenen. Redactie rekenen + cijferen wil ik een ander keer bespreken. Het blijkt dat Hoofdrekenen even zwaar weegt als Redactie rekenen + cijferen. Is de leerling zwak in Redactie rekenen + cijferen zal dat ook tot uiting komen bij de hoofdrekentoets. Mijn inziens heeft dit als gevolg dat de leerling twee keer afgestraft wordt. 

Na inzage in de GLO-6 hoofdrekentoets 2020 blijkt dat de toets geenszins voldoet aan de kerndoelen voor het  hoofdrekenonderwijs geformuleerd juli 2004 in het Nationaal Leerplan voor het basisonderwijs in Suriname die o.a. aangeeft:
- De leerlingen kunnen eenvoudige hoofdrekenopgaven uitrekenen, waarbij ze verschillende bewerkingen inzichtelijk toepassen. 
- Het verband leggen tussen hoofdrekenen en cijferen als ook kunnen schatten.
- Zoeken naar de meest voor de hand liggende oplossingsmethoden.

Na een didactische analyse van de Hoofdrekentoets 2020 kom ik  tot de volgende conclusie: 
1. De GLO-hoofdrekentoets heeft wederom een karakter van een verkapte Redactierekenen toets. Hierdoor zullen vele leerlingen de dupe van worden.
2. Op z’n minst 12 sommen  (40%) in de toets voldoen niet als een Hoofdrekensom. 
3. Bij het oplossen van deze 12 hoofdrekensommen moet de leerling teveel steungetallen in het geheugen opslaan
4. De duur van 50 minuten voor de toets is nog steeds onvoldoende. Dat houdt in dat de leerling per som slechts  12/3 minuut ter beschikking heeft.

Aanbeveling:
In het belang van het kind geef ik het MinOWC in overweging de normering van  de GLO-6 hoofdrekentoets 2020 te herzien.
Als bijlage treft u aan een didactische analyse van de 12 sommen van de GLO-6 Hoofdrekentoets 2020 die niet voldoen.

Ewald Levens

Bekijk origineel bericht

 

Nieuwsberichten van vandaag

Bekijk alle nieuwsberichten

Wait