OAS over Guyana: Respecteer hertelling...

Gepubliceerd op:

Bron: Starnieuws

Lees voor mij
loadingfoto
previous next


De Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) merkt op dat de Chief Elections Officer van Guyana, in tegenstelling tot de instructies van de voorzitter van de Guyana Elections Commission, een eindverslag heeft ingediend met gegevens die zijn verzameld vóór de nationale hertelling; gegevens die al als twijfelachtig werden beschouwd. Deze actie kan niet worden gerechtvaardigd. Zoals aangegeven in onze verklaring van 10 juli, bevestigt dit dat de Chief Elections Officer te kwader trouw handelt en in strijd is met het belang van de democratie in Guyana.

"Laten we heel duidelijk zijn - de enige democratische oplossing voor Guyana op dit moment is respect voor de resultaten van de nationale hertelling. Geen enkele andere cijfers  - noch die opgesteld vóór de hertelling, noch die welke recentelijk ongeldig zijn verklaard door het Caribisch Hof van Justitie, noch enige andere die eenzijdig kan worden opgesteld door de Chief Elections Officer - kan deel zijn in de uiteindelijke bepaling van de resultaten. Een nieuw verkiezingsproces is ook een onaanvaardbare oplossing." Dat zegt de OAS in een verklaring.

Artikel 1 van het Inter-Amerikaans Democratisch Handvest stelt dat "de volkeren van Amerika recht hebben op democratie en dat hun regeringen de plicht hebben deze te bevorderen en te verdedigen." Het is meer dan tijd dat de huidige leiders van Guyana hun democratische verantwoordelijkheden nakomen en de nieuw gekozen regering in de plaats laten komen.

Het secretariaat-generaal van de OAS zal de komende dagen aan de Permanente Raad van de OAS verslag uitbrengen over deze en andere recente ontwikkelingen in Guyana.

Bekijk origineel bericht

 

Nieuwsberichten van vandaag

Bekijk alle nieuwsberichten

Wait