HVB-sympathisanten spreken afkeuring uit over kandidaat-minister Somohardjo

Gepubliceerd op:

Bron: Suriname Herald

Lees voor mij

In de gemeenschap is er na het bekend worden van de namen van de kandidaat-ministers steeds meer kritiek op het regeerteam van aankomend president Chan Santokhi. Suriname Herald publiceerde gisteren een lijst met namen van elf kandidaat-ministers. Opvallende naam op de lijst is die van de zoon van Paul Somohardjo, Bronto.

Sympathisanten van de HVB hebben Santokhi een open brief gestuurd waarin ze hem vragen om in het belang van de verdere ontwikkeling van Suriname vragen bij het samenstellen van zijn ministersteam zeer kritisch te kijken naar de achtergrond van de kandidaat-ministers.

Ze vragen Santokhi dat hij als nieuwe president van Suriname vooral deskundigheid, integriteit, ervaring, loyaliteit en een onbeschreven blad van de nieuwe ministers als criteria laat prevaleren. Het benoemen van ministers die worden voorgedragen op basis van andere minder belangrijke maatstaven zou een grote drempel kunnen vormen voor de vooruitgang van Suriname, schrijven de sympathisanten van HVB.

Ze vragen Santokhi om in het bijzonder kritisch te kijken naar de beoordeling van kandidaat-minister Bronto Somohardjo. “Het is algemeen bekend dat deze kandidaat niet beschikt over de noodzakelijke ervaring. Ook zijn opleidingsniveau laat ernstig te wensen over. Hij beschikt niet over een geldig diploma en heeft bovenal een ernstig gebrek aan interpersoonlijke vaardigheden.”

De HVB-sympathisanten stellen dat Bronto Somohardjo niet respectvol kan communiceren met anderen wat ook van groot belang is bij een goede uitvoering van het ministersambt. Ook het vermogen om te kunnen luisteren en het begrijpen van anderen is van eminent belang bij belangrijke besluitvormingen.

“Bronto Somohardjo heeft het afgelopen decennium frequent bewezen dat hij daarenboven gekwalificeerd mag worden als een persoon met een extreem opvliegend karakter die weinig respect toont voor andersdenkenden”, stellen de HVB-sympathisanten. “Wij doen om die redenen een dringend beroep op u, om met zeer scherpziende ogen te kijken naar de voordracht van deze kandidaat-minister.”

Bekijk origineel bericht

 

Nieuwsberichten van vandaag

Meer nieuws van vandaag (10)

Bekijk alle nieuwsberichten

Wait