Strafzittingen worden vandaag gefaseerd hervat

Gepubliceerd op:

Bron: Suriname Herald

Lees voor mij

Het Hof van Justitie (HvJ) maakt vandaag gefaseerd een aanvang met de behandeling van strafzaken. In eerste instantie gaat het om strafzaken in hoger beroep en zaken van verdachten die in hechtenis verkeren. Echter zullen de zittingen voorlopig niet toegankelijk zijn voor het publiek. Bovendien mogen er slechts drie journalisten in de zittingzaal aanwezig zijn, met inachtneming van de sociale afstand.

“De continuïteit van de rechtsgang staat daarbij voorop, terwijl de gezondheid en veiligheid van zowel onze medewerkers als die van de justitiabelen, de hoogste prioriteit blijft,” schrijft het HvJ. De rolzittingen voor de behandeling van civiele zaken in hoger beroep en ambtenarenzaken worden deze maand hervat. Nieuwe civiele zaken kunnen digitaal worden aangeboden. Er wordt een datum opgegeven om het verzoekschrift in hardcopy in te dienen op de griffie. De rolzittingen worden hervat, waarbij de comparities, enquêtes en verhoren op afspraak geschieden.

Vanaf 2 juli is het mogelijk om echtscheidingsverzoekschriften aan te bieden op de donderdag tussen half negen ’s morgens en twaalf uur ’s middags. Beschermingsbevelen kunnen dagelijks bij het kantongebouw aan de Grote Combéweg worden ingediend. Voor de rechtspleging in Nickerie moet contact worden gemaakt met de griffier. Het horen van verdachten in verband met de rechtmatigheidstoetsingen en de vorderingen tot bewaring, vindt vooralsnog telefonisch plaats door de rechter-commissaris. Advocaten worden in de gelegenheid gesteld om bij het verhoor van hun cliënt aanwezig te zijn.

Besloten is de gerechtsgebouwen van maandag tot en met vrijdag van zeven uur ’s morgens tot en met drie uur ’s middags te bemensen. Het personeel zal op basis van een roulatiesysteem werken en de afdelingen zullen tijdens kantooruren, telefonisch en per e-mail te bereiken zijn. Het publiek, waaronder deurwaarders, advocaten en hun medewerkers, zullen slechts tot de gerechtsgebouwen worden toegelaten, als dat hoogst noodzakelijk mocht zijn.

Voordat personen het gerechtsgebouw kan betreden, wordt de lichaamstemperatuur opgemeten met een afstandsthermometer. Als de temperatuur hoger dan 37.5 graden Celsius is, worden personen niet toegelaten. Personen die griepverschijnselen vertonen zoals hoesten en niezen, worden evenmin toegelaten. Het dragen van een deugdelijke mond- en neusbedekking is verplicht, evenals het reinigen van de handen met de beschikbaar gestelde sanitizer.

Bekijk origineel bericht

 

Nieuwsberichten van vandaag

Meer nieuws van vandaag (3)

Bekijk alle nieuwsberichten

Wait