Sapoen: Opheffen Sport & Jeugdzaken niet verstandig

Gepubliceerd op:

Bron: Starnieuws

Lees voor mij
loadingfoto
previous Ex-Assembleelid Raymond Sapoen. next


"Ofschoon het de vrije beleidskeuze is van elke nieuwe regering ministeries te reorganiseren, op te heffen of te clusteren, moet de reden hiervoor duidelijk worden aangegeven aan de gemeenschap. En dit heb ik zeker gemist bij het voornemen van de nieuwe coalitie om de twee directoraten van het ministerie van Sport en Jeugdzaken onder te brengen bij twee aparte ministeries. In 2010 heb ik mij persoonlijk voor beijverd om vanwege de stiefmoederlijke behandeling van het directoraat Sport en Jeugdzaken mee te werken aan de gefaseerde ontkoppeling van Onderwijs en Volksontwikkeling naar een zelfstandig ministerie. Dit is gebeurd vanuit een duidelijke visie met betrekking tot een integrale jeugd en sportbeleid als ontwikkelingspijler die enorm belangrijk is voor onze jonge samenleving." Dit vindt ex-Assembleelid Raymond Sapoen tevens lid van de vaste commissie Sport & Jeugdzaken. 

Binnen de Caricom en Zuid-Amerika wordt Suriname vaak aangehaald als het lichtend voorbeeld voor jeugd en sportbeleid op het hoogste niveau. Hoewel het ministerie in de afgelopen tien jaren zonder meer zijn bestaansrecht heeft bewezen, vindt Sapoen dat het departement een grondige evaluatie behoeft. Zeker vanwege de gefragmenteerde aanpak van het jeugdbeleid maar ook het gebrek aan een duidelijke sportvisie. "Omdat beweging en sport natuurlijk veel meer is dan een balletje hier of een sportveldje daar. Vooral in de precaire financiële positie waarin we verkeren is het enorm belangrijk dat we meer in de diepte investeren (sport en jeugdkaders, versterking jongerenorganisaties) en prioriteiten stellen ten aanzien van sportaccommodaties," stelt Sapoen. 

Wanneer als reden wordt opgegeven dat het directoraat Sportzaken wordt overgeheveld naar het ministerie van Regionale Ontwikkeling alleen maar om het sporttalent in het binnenland een boost te geven, is dat een duidelijke miskenning van de benutting en ontwikkeling van het sporttalent dat overal in het land aanwezig is, ook in de andere districten dus. "En helemaal wanneer Jeugdzaken wordt verhuisd naar het ministerie van Arbeid, kennelijk om het ministerie meer gewicht te geven onder het mom van werkgelegenheid ten behoeve van jongeren. Inderdaad is werkgelegenheid een belangrijke factor voor de ontwikkeling van jongeren, maar te eendimensionaal voor de (buitenschoolse) vorming van onze jeugd en adolescenten. Ik ondersteun daarom de talrijke personen en organisaties die pleiten voor behoud van het ministerie van Sport en Jeugdzaken en doe een beroep op de nieuwe coalitie haar besluit in heroverweging te nemen," zegt de politicus. 

Bekijk origineel bericht

 

Nieuwsberichten van vandaag

Meer nieuws van vandaag (45)

Bekijk alle nieuwsberichten

Wait