Minister Pollack-Beighle overhandigt benoemingsbrevet aan honorair consul van Finland in Suriname

Gepubliceerd op:

Bron: Suriname Herald

Lees voor mij

Minister Yldiz Pollack-Beighle van Buitenlandse Zaken heeft het benoemingsbrevet voor honorair consul van Finland in Suriname overhandigd aan Warsha Torilal-Sardjoe. De overhandiging heeft plaatsgevonden in verband met het uitdiepen en versterken van de bilaterale relaties met de bevriende landen. Torilal-Sardjoe volgt Dilipkumar Sardjoe, die sinds 2012 deze functie heeft gedragen, op.

Tijdens het kennismakingsbezoek heeft de bewindsvrouw de hoop uitgesproken dat de nieuw aangestelde honorair consul zal voortborduren op de reeds bestaande, goede relaties zoals ontwikkeld door haar voorganger. Verder zei de bewindsvrouw ervan uit te gaan dat Torilal-Sardjoe verdere diepgang zal geven aan de samenwerkingsrelatie tussen Suriname en Finland als gelijkgerichte partners om mee samen te werken, zowel bilateraal, regionaal als multilateraal. In dit kader zijn enkele samenwerkingsgebieden genoemd zoals klimaatverandering, bosbouw, handel en toerisme.

Een honorair consul wordt door de bilaterale partner geïdentificeerd en functioneert binnen het raamwerk van de Conventie van Wenen voor consulaire betrekkingen. Honorair consuls kunnen een belangrijke bijdrage leveren in de ontwikkeling van samenwerkingsrelaties tussen landen met name bij de implementatie van de nationale ontwikkelingsdoelen op economisch gebied door het aantrekken van investeerders en verder op wetenschappelijk-, cultureel- en toeristisch gebied.

Bekijk origineel bericht

 

Nieuwsberichten van vandaag

Meer nieuws van vandaag (5)

Bekijk alle nieuwsberichten

Wait