Nieuwe zittingsperiode DNA is per 29 juni aangevangen

Gepubliceerd op:

Bron: Suriname Herald

Lees voor mij

De fungerend voorzitter van De Nationale Assemblee (DNA) Soewarto Moestadja, heeft gisteren de zittingsperiode 2015-2020 van het parlement afgesloten. Hij heeft tegelijkertijd de nieuwe zittingsperiode geopend en wel op 29 juni 2020. Deze duurt tot en met 2025. De griffier van DNA, Ruth de Windt, heeft de akte van sluiting en opening van de zittingsperiode aan het college voorgehouden.

In de akte is opgenomen dat de leden van DNA tegelijkertijd aftreden op het tijdstip dat de nieuw gekozen assembleeleden in functie treden. Voor de nieuwe samenstelling van DNA zijn op 25 mei 2020 de algemene-, vrije- en geheime verkiezingen gehouden, waarvan de uitslag op 19 juni door het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) bindend is vastgesteld. In gevolge artikel 66 van de Grondwet zijn de nieuw gekozen leden van DNA op 29 juni 2020 in een buitengewone openbare vergadering toegelaten als gevolg waarvan DNA in haar nieuwe samenstelling in functie treedt op 29 juni 2020.

Vanaf gisteren heeft de nieuwe bij acclamatie gekozen DNA-voorzitter, Ronnie Brunswijk, de hamer van de fungerend voorzitter in ontvangst mogen nemen. De vicevoorzitter, Dew Sharman, is eveneens bij acclamatie gekozen. Brunswijk gaf te kennen dat met het kiezen van een marron als DNA-voorzitter iets wezenlijks is veranderd in de samenleving.

Hij volhardt in de overtuiging, dat allen, kinderen van migranten een ontwikkelingsstadium hebben bereikt waarin men geloof en vertrouwen heeft in elkaar. Volgens hem is men een ontwikkelingsstadium binnengestapt, waar etniciteit geen dominante factor meer is. Hij vindt dat er moet worden samengewerkt om Suriname op te bouwen.

Vishmohanie Thomas

Bekijk origineel bericht

 

Nieuwsberichten van vandaag

Meer nieuws van vandaag (15)

Bekijk alle nieuwsberichten

Wait