Assembleevoorzitter Brunswijk: “Electoraat heeft geschiedenis geschreven”

Gepubliceerd op:

Bron: Suriname Herald

Lees voor mij

Ronnie Brunswijk is sinds maandag 29 juni 2020 de nieuwe voorzitter van De Nationale Assemblee. Hij werd net als nieuwbakken vicevoorzitter Dew Sharman bij enkele kandidaatstelling gekozen. Brunswijk sprak zijn dank uit aan het college alsook de individuele leden. “Door uw stem ben ik thans voorzitter van De Nationale Assemblee geworden”, aldus de nieuwe parlementsvoorzitter die ook het electoraat bedankte. Het Surinaamse electoraat heeft dit door zijn bewust stemgedrag mogelijk gemaakt en hiermee in vele opzichten geschiedenis geschreven.

Hij is ervan overtuigd dat met het kiezen van een bosneger, een marron, tot voorzitter van het parlement iets wezenlijks is veranderd in onze samenleving. De parlementsvoorzitter ging als volgt verder: “Ik volhard in de overtuiging dat wij, allen kinderen van migranten, een ontwikkelingsstadium hebben bereikt waar wij geloof en vertrouwen hebben in elkaar, en dat wij nu een ontwikkelingsstadium zijn binnengestapt waarin het etnische kennelijk niet meer een dominante factor is.” Hij sprak van samen optrekken en samenwerken “om dit land, het land van ons allen op te bouwen”.

Brunswijk sprak ook zijn dank uit voor het in hem gestelde vertrouwen. Hij beloofde binnen wet en recht niets te zullen nalaten om het werk in overeenstemming te laten zijn met wat werkelijk van een parlement in een parlementaire democratie wordt verwacht. “Ik kan u verzekeren dat ik ervoor zal zorgdragen dat het reglement van orde van ons college wordt toegepast zoals het werkelijk is bedoeld en dat wij de bepalingen in dit reglement daadwerkelijk zullen naleven.”

Daarbij zal er, aldus de assembleevoorzitter, geen onderscheid worden gemaakt tussen coalitie en oppositie. Hij zegt te zullen bevorderen dat het parlement te allen tijde gericht is én blijft op de in de Grondwet aan haar voorgeschreven plichten en rechten, dat het parlement de regering daadwerkelijk controleert. Verder is de nieuwbakken voorzitter altijd bereid zijn krachten te geven waar dat nodig is.

“Wij, u en ik, zullen steeds alles conform recht en wet moeten doen, met het oog op het bereiken van welvaart en voorspoed voor alle Surinamers waar zij ook in Suriname hun woon- en verblijfplaats hebben, hetzij als individu, hetzij in groepsverband”, sloot de parlementsvoorzitter zijn eerste toespraak af.

Bekijk origineel bericht

 

Nieuwsberichten van vandaag

Meer nieuws van vandaag (4)

Bekijk alle nieuwsberichten

Wait