Agrarische Federatie: “Investeren in Cassava Factory Suriname is niet feasible”

Gepubliceerd op:

Bron: Suriname Herald

Lees voor mij

De Federatie van Surinaamse Agrariërs (FSA) heeft ernstige bezwaren tegen het voornemen van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) om een overeenkomst te tekenen met de Cassava Factory Suriname (CASAFAS)/De Molen. Bij dit project zal LVV een proportioneel deel van de investering op zich moeten nemen.

Na bestudering van het businessplan is de FSA van mening dat dit project niet feasible is en daarnaast dat dit gecategoriseerd kan worden als onethisch handelen van de overheid, om in deze tijd van crisis ervoor te kiezen om een private organisatie te ondersteunen met een immens groot bedrag, terwijl de rest van de agrarische sector aan het verzuipen is. De FSA beveelt aan dat LVV het verzoek van CASAFAS/De Molen in overweging neemt en afziet van de ondertekening van de overeenkomst en gelijke behandeling toepast naar alle agrarische ondernemers.

Totale investering
De totale investering bedraagt US$ 3.11 miljoen, waarvan US$ 1.15 miljoen bestemd is voor de aanschaf van equipement. De totale benodigde investering zal worden verworven via het aangekondigde productiefonds tegen een rente van 3 procent per jaar en een terugverdientijd van zeven jaar. CASAFAS/De Molen stelt in hun aanvraag dat een significant gedeelte van de investering niet nodig is, indien LVV de kosten van US$ 1.15 miljoen het op zich neemt voor de cultivatie van de machinerieën.

FSA vindt dat het ministerie primair prioriteit dient te geven aan de agrarische sector met het beschikbaar stellen van kennis en kunde. De federatie wil gelijke behandeling van de Surinaamse agrarische ondernemers. Verstrekking van informatie over het productiefonds aan de totale samenleving en in het bijzonder de agrarische ondernemers is vereist, schrijft de organisatie in een persbericht. Verder is gevraagd om in verband met de COVID-19-crisis de bestaande agrarische ondernemers, die ernstig last ondervinden van deze crisis, tegemoet te komen zodat ze de negatieve gevolgen van de crisis kunnen overbruggen.

FSA stelt dat voor het aantreden van een nieuwe regering, LVV op de valreep een overeenkomst wenst te sluiten met CASAFAS/De Molen wat voor ernstige twijfels zorgt bij de FSA. Ook merkt de federatie op dat zij op het laatste moment voor de ondertekening van de overeenkomst wordt gekend door LVV.

FSA geeft verder aan dat de uitvoering van dit project leidt tot oneigenlijke concurrentie en ernstige gevolgen voor de overige lokale cassavetelers, die zonder overheidssteun produceren. Ook merkt ze verder op dat de staat nooit ondersteuning heeft geboden aan de cassavetelers die geïnvesteerd hadden in vergroting van hun cassave-aanplant ten behoeve van Innovative Agro Processing Industries NV (IAP) die zij uiteindelijk niet kwijt konden aan IAP.

De FSA heeft geen moeite als CASAFAS/De Molen het project uitvoert met zijn eigen middelen.

Bekijk origineel bericht

 

Nieuwsberichten van vandaag

Bekijk alle nieuwsberichten

Wait