Jeugdambassadeurs in de bres voor ministerie S&J

Gepubliceerd op:

Bron: Starnieuws

Lees voor mij
loadingfoto
previous Surinaamse jeugdambassadeurs. V.ln.r: Charmain Pansa, Sivern Hammen, Georgette Grootfaam en Dwight Prade. (Foto NJPP) next


De Caricom Jeugdambassadeurs, Dwight Prade & Georgette Grootfaam roepen alle sport- en jeugdorganisaties op om op te komen tegen het mogelijke besluit van politieke organisaties om het ministerie van Sport en Jeugdzaken (S&J) op te doeken, dan wel weg te stoppen. Prade en Grootfaam hebben als jeugdvertegenwoordigers deelgenomen aan de hearings georganiseerd door de vier politieke partijen VHP, ABOP, NPS en PL, die de nieuwe regering gaan vormen.

Het tweetal schrijft in een persbericht dat het voornemen als een donderslag bij heldere hemel bij de jeugdvertegenwoordigers van Suriname is aangekomen. “Het motief en de intentie hiertoe maakt voor ons niet veel uit. Wij jeugdigen eisen van de nieuwe regering dat het ministerie blijft voortbestaan en voortgaat met de ingezette weg om voor de jeugd en sport in Suriname beleid te blijven ontwikkelen.”

Prade en Grootfaam menen dat tijdens de hearings er in voldoende mate is aangetoond waarom het jeugd- en sportbeleid in Suriname voldoende aandacht genieten. Voornoemd beleid speelt een belangrijke rol in de duurzame ontwikkeling van de Surinaamse jeugd, geven zij aan.

Het jeugdbeleid is weliswaar een gedeelde verantwoordelijkheid van een zestal ministeries, maar desondanks heeft het ministerie van Sport en Jeugdzaken ook wat betreft het jeugdbeleid haar bestaansrecht bewezen, stellen de jeugdambassadeurs. Dit onder andere door het instellen van de interdepartementale ministeriële commissie, hetgeen moet leiden tot een eenduidig beleid, het tienermoeders programma, de vele vakantie-activiteiten die elk jaar weer hun nut hebben bewezen, verzelfstandiging van het Nationaal Jeugdinstituut dat conform het kinderrechten verdrag en het staatsbesluit voldoende soelaas biedt voor jeugdparticipatie op beleidsniveau.

Het Surinaamse jeugdparticipatiemodel is door de Caricom tot best model of practice uitgeroepen. Volgens Prade en Grootfaam is er voldoende grondslag om voort te gaan met het werk dat het ministerie verzet.

Bekijk origineel bericht

 

Nieuwsberichten van vandaag

Meer nieuws van vandaag (15)

Bekijk alle nieuwsberichten

Wait