No time to lose in de strijd tegen SARS-CoV-2!

Gepubliceerd op:

Bron: Starnieuws

Lees voor mij
loadingfoto
previous next


Suriname staat aan de vooravond van een gezondheidscrisis. De recente forse toename van SARS-CoV-2 besmettingen doen ons beseffen dat we de greep op de epidemie dreigen te verliezen en dat community spread op de loer ligt. Meer dan ooit is er behoefte aan slagvaardig en doeltreffend leiderschap op regeringsniveau om samen met de deskundigen in het veld beleid uit te stippelen in de hoop het tij te keren.


In de hoedanigheid van zorgverlener wil ik een beroep doen op alle instanties die betrokken zijn bij de afronding van de telling en het bindend verklaren van de onlangs gehouden verkiezingen om de meest mogelijke voortvarendheid aan de dag te leggen. In de huidige transitie fase is landsbestuur verre van optimaal, een toestand die zeer onwenselijk is gezien de aanstormende gezondheidscrisis te midden van de heersende economische crisis.


Tevens wil ik het verzoek doen aan alle nieuwgekozen leden van De Nationale Assemblee om de gang naar de VVV in het traject van de verkiezing van de president te voorkomen. Dit door voor de kandidaat te stemmen, voorgedragen door de partijen die onlangs electorale winst hebben geboekt. Onnodig tijdverlies door de gang naar de VVV af te dwingen en hiermee het eigen politieke belang zwaarder te doen wegen dan het landsbelang, zal zich mogelijk vertalen in onnodige slachtoffers gerelateerd aan de SARS-CoV-2 crisis. Mijns inziens is dat iets wat geen enkele rechtgeaarde politieke partij op haar geweten wil hebben.


Het afwenden dan wel in goede banen leiden van de op handen zijnde gezondheidscrisis zal voor alle betrokken partijen, mede gezien de zeer beperkte resources voortvloeiend uit de economische crisis, een enorme uitdaging zijn. Doorslaggevend voor succes is behalve slagvaardig en doeltreffend leiderschap de bereidheid van het volk de voorzorgsmaatregelen na te leven om zo de infectiegolf beheersbaar te houden. Er is geen tijd te verliezen in de strijd tegen SARS-CoV-2!

 

J.E Jessurun
Medisch specialist verbonden aan het AZP

Bekijk origineel bericht

 

Nieuwsberichten van vandaag

Meer nieuws van vandaag (16)

Bekijk alle nieuwsberichten

Wait