VEAPS eist daadwerkelijk goed agrarisch beleid van de toekomstige leiders

Gepubliceerd op:

Bron: Suriname Herald

Lees voor mij

De Vereniging van Exporteurs van Agrarische Producten in Suriname (VEAPS) heeft geconstateerd dat alle partijen die meedoen aan de verkiezingen de ontwikkeling van de agrarische sector prominent hebben opgenomen in hun beleidsinitiatieven. De export van agrarische producten is hierbij een belangrijk speerpunt. Daarom eist de organisatie, ongeacht de regering die aantreedt, goed agrarisch beleid van de toekomstige leiders.

Vergeleken met voorgaande verkiezingen is het accent voor de ontwikkeling van de agrarische sector nu sterker. De VEAPS hamert al jaren hierop en hoopt dat er nu wel een kentering hierin komt, omdat overheidsbeleid van de afgelopen twintig jaar niet heeft geleid tot daadwerkelijke ontwikkeling van de agrarische sector en de export. De juiste maatregelen blijven uit en de omstandigheden in het buitenland veranderen, schrijft de VEAPS in een persbericht. Zo wordt de internationale regelgeving strenger, neemt de concurrentie toe en stijgen de productiekosten in Suriname.

Verwachting
De VEAPS hoopt dat wat de politieke partijen tijdens bijeenkomsten over de agrarische sector hebben gepresenteerd, zij daadwerkelijk zullen uitvoeren. De productie en export van agrarische producten heeft een zware slag moeten incasseren vanwege de gewijzigde EU-regelgeving per eind 2019. Suriname heeft zich niet op tijd voorbereid, terwijl dit al sinds 2016 bekend was bij functionarissen van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV).

De VEAPS vindt het jammer dat het toenmalige hoofd van de afdeling Plantenbescherming en Kwaliteitskeuringen van LVV, die verantwoordelijk was voor het achterhouden van de informatie van de nieuwe EU-regels nu de lijsttrekker is van de VHP in het district Saramacca. Door het niet tijdig communiceren met de exporteurs, waren de exporteurs genoodzaakt om binnen zes maanden te voldoen aan de nieuwe eisen. Echter heeft Suriname nog geen vrijstelling heeft gehad voor de export van verse sopropo.

Problemen
Door het verbod van de export van verse sopropo zijn telers en exporteurs in problemen geraakt. De ondertekening van een overeenkomst met de LR Group uit Israël voor de opzet van staatsbedrijven met een staatsgarantie van Suriname is juist wat niet moet gebeuren. “Dit staat haaks op het stimuleren van de eigen agrarische ondernemers. De COVID-19-crisis heeft de precaire situatie verergerd en de export lamgelegd”, schrijft de organisatie verder.

De VEAPS hoopt dat de nieuwe regering na haar aantreden direct de agrarische sector betrekt en direct beleid ontwikkelt met betrekking tot:
-De beschikbaarstelling van vruchtbare gronden voor de productie
-Het begeleiden en certificeren van telers en exportbedrijven
-Samen met de exporteurs aanboren van nieuwe exportmarkten
-De beschikbaarstelling van leningen tegen gunstige voorwaarden
-Het operationaliseren van het Agrarisch Kredietfonds
-Het inzetten van diplomatieke diensten voor de marketing van agrarische producten.

De organisatie vertrouwt erop dat de nieuwe assembleeleden en uiteindelijk de nieuwe regering beleid ontwikkelen en maatregelen treffen, die de lokale agrarische productie stimuleren en de export verder ontwikkelt en niet dat deze wordt vernietigd.

Bekijk origineel bericht

Nieuwsberichten van vandaag

Meer nieuws van vandaag (-15)

Bekijk alle nieuwsberichten

Wait