Secretaris Houtunie: “Houtexport ligt vrijwel stil”

Gepubliceerd op:

Bron: Suriname Herald

Lees voor mij

De houtexport in Suriname ligt vrijwel stil. Dit blijkt uit gesprekken met houtproducenten. Herman Fraser, secretaris van de Algemene Surinaamse Houtunie (Ashu), bevestigt dit in gesprek met Suriname Herald. Hij geeft aan dat door de vrijwel totale lockdown in China en India de export is lamgelegd. Deze twee landen zijn samen goed voor 90 procent van de export.

Fraser zegt dat het leven in China zich langzaam aan het herstellen is, maar de vraag naar hout nog niet dusdanig opgang is gekomen. “Er is wel een vraag naar zachthout, maar momenteel zitten wij met heel veel hardhout”, zegt de Ashu-secretaris.

Hij geeft verder aan dat de bestellingen die reeds voor de lockdown naar China en India zijn vertrokken, wel verder worden afgehandeld, maar dat alle potentiële bestellingen tot nader order zijn stopgezet. De partiële lockdown heeft ook effecten op de houtsector.

Fraser zegt dat het transport van hout niet optimaal kan plaatsvinden, omdat men zich na 20:00 uur niet op de openbare weg mag begeven tot en met 6:00 uur. Hierdoor zijn chauffeurs van de trekkers genoodzaakt om te overnachten en de volgende dag hun trip te continueren.

De Ashu-secretaris vreest dat er op den duur een totale lockdown zal komen. Mocht dit geburen, dan doet hij een beroep op de regering om dit ruim twee dagen van tevoren bekend te maken, zodat werknemers uit het binnenland terug worden gehaald naar Paramaribo.

Ook de valutawet zorgt voor problemen in de sector. Nog voordat de wet werd aangenomen en bekrachtigd door de president, was de houtsector sterk gedollariseerd. Fraser legt uit dat er nu een situatie is ontstaan, dat opkopers van hout conform de wisselkoers van de Centrale Bank van Suriname willen kopen, terwijl de houtproducenten voorheen veel meer verdienden. De Ashu kijkt uit naar maatregelen vanuit de overheid om de sector tegemoet te komen.

Uit het Bosbouwsectorrapport 2017 van de Stichting Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) blijkt, dat de inkomsten uit de houtsector 124.865.986 Surinaamse Dollar bedroeg. Dit bestond uit SRD 298.322 aan exploratievergoeding, SRD 9.113.712 aan concessierecht, SRD 24.448.381 aan retributie, SRD 3.660.089 aan keuringslonen en SRD 87.346.482 aan exportrechten op on- en ruw bewerkt hout geïnd.

De totale landoppervlakte van Suriname is 16,4 miljoen hectare, waarvan ongeveer 93 procent (15,2 miljoen hectare) bedekt is met bos. Van de totale bosvoorkomens is ongeveer 4,5 miljoen hectare bestemd voor productiedoeleinden.

Een landoppervlakte van 2,3 miljoen hectare is beschermd, waarvan 1,9 miljoen hectare bedekt is met bos. Ongeveer 9 miljoen hectare bos, meer in het zuidelijke deel van het land kan beschouwd worden als voorlopig in stand te houden bos.

Verder wordt ongeveer 778.000 hectare landgebied gerekend tot overig land, omdat dit gebied niet gerekend wordt tot bos. Een gebied met een oppervlakte van ongeveer 209.000 hectare wordt aangewend voor shifting cultivation of traditionele landbouw. Dit gebied wordt, in samenspraak met de gemeenschappen die hier woonachtig zijn, als bos beschouwd.

Bekijk origineel bericht

Nieuwsberichten van vandaag

Meer nieuws van vandaag (23)

Bekijk alle nieuwsberichten

Wait