AdeKUS voorlopig gesloten; online onderwijs gaat door

Gepubliceerd op:

Bron: Starnieuws

Lees voor mij
loadingfoto
previous next


De Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS) is tot nader order gesloten. Dit besluit heeft het universiteitsbestuur woensdag in nauw overleg met de decanen genomen. De regering heeft onlangs besloten de scholen langer gesloten te houden en een samenscholing van meer dan tien personen voorlopig niet toe te staan. Dit om besmetting met Covid-19 te voorkomen. 

Alle onderwijsactiviteiten waarbij er fysiek contact is, zijn stopgezet. Andere activiteiten zoals, online colleges, werkopdrachten, take-home tentamens, en begeleiding van studenten, worden voortgezet. Het afstuderen van studenten is, vanwege het fysieke contact, voor dit moment niet toegestaan. 

Uit rapportages van de decanen is gebleken dat er reeds een zekere progressie is over de online-onderwijsactiviteiten. Met de decanen is afgesproken dat deze activiteiten in overleg met de richtingscoördinatoren en in afstemming met de examencommissies dienen plaats te vinden. Studenten worden via roosters en bekendmakingen op de hoogte gehouden. Het universiteitsbestuur doet een dringend beroep op de docenten om deze activiteiten zo goed mogelijk voort te zetten.

De directeuren van de AdeKUS, het Medisch Wetenschappelijk Instituut en het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in Suriname kunnen nog steeds, afhankelijk van de omstandigheden, na overleg met hun besturen besluiten dringende werkzaamheden op te pakken dan wel afronden. Dit met inachtneming van de verscherpte maatregelen van de regering over de eigen hygiëne. De nodige veiligheidsmaatregelen voor betreding van de universiteitscampus blijven van toepassing.

Bekijk origineel bericht

Nieuwsberichten van vandaag

Meer nieuws van vandaag (-1)

Bekijk alle nieuwsberichten

Wait