Trishul krijgt waarschuwingsbrief van OWT en C

Gepubliceerd op:

Bron: Suriname Herald

Lees voor mij

De directie van Trishul Broadcasting Network (TBN) heeft een waarschuwingsbrief ontvangen van de advocaat van het ministerie van Openbare Werken Transport en Communicatie (OWT en C). In de brief wordt de directie erop geattendeerd om haar medewerker Satis Baldewsingh tot de orde te roepen omdat die zich schuldig zou hebben gemaakt aan belediging en smaad en wel van onder meer de persoon van het waarnemend staatshoofd. Indien Baldewsingh zich toch schuldig maakt aan dergelijk gedrag, dan zullen terstond strafmaatregelen worden getroffen.

Advocaat Eloa van der Hilst geeft namens OWT en C, de directie van TBN te kennen dat gebleken is dat één van haar medewerkers, te weten Baldewsingh, zich wederom schuldig maakt aan belediging en smaad en wel van onder meer de persoon van het waarnemend staatshoofd, ondanks het feit dat hij reeds eerder is gewaarschuwd en zelfs in verzekering was gesteld voor dergelijk gedrag.

Het bespreken of kritiek uitoefenen op het functioneren van personen is toegestaan, zij het met enige beperkingen, waarbij de grens van toelaatbaarheid nimmer mag worden overschreden. Door het bespreken van het privéleven van personen, in casu het waarnemend staatshoofd, wordt zijn eer en goede naam ernstig aangetast en dient aldus als zeer ontoelaatbaar bestempeld te worden.

Het beledigen van het staatshoofd en waarnemend staatshoofd is ingevolge artikel 152 van het Wetboek van Strafrecht een strafbaar feit, waarop een gevangenisstraf staat van vijf jaar en een boete van SRD 50.000.

Degene die opzettelijk iemands eer of goede naam aantast, door beschuldiging van een bepaald feit, met het kennelijke doel om daaraan ruchtbaarheid te geven, wordt, ingevolge artikel 320 van het Wetboek van Strafrecht als schuldig aan smaad, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden en geldboete van de derde categorie, hetzij met één van beide straffen. Het handelen van de Baldewsingh is gelet op het bovenstaande strafbaar, stelt de advocaat.

Indien medewerkers van het bedrijf zich desondanks schuldig maken aan strafbaar gedrag dan zal het ministerie van OWT en C terstond overgaan tot het treffen van strafmaatregelen tegen deze personen. Tevens zal OWT en C niet schromen het proces van het intrekken van de vergunning in gang brengen.

Vishmohanie Thomas

Bekijk origineel bericht

Nieuwsberichten van vandaag

Meer nieuws van vandaag (1)

Bekijk alle nieuwsberichten

Wait