Conceptwet Uitzonderingstoestand aangepast

Gepubliceerd op:

Bron: De Ware Tijd

Lees voor mij

PARAMARIBO - De conceptwet Uitzonderingstoestand COVID-19 is de afgelopen dagen aangepast en aangevuld. Onder meer is erin opgenomen dat de uitzonderingstoestand voor de duur van drie maanden zal worden afgekondigd. Deze periode kan door het parlement met maximaal drie maanden verlengd worden.

De regering wil deze wet afkondigen om de coronacrisis in Suriname binnen de perken te houden. Overtreding of niet naleving van de wet kan een gevangenisstraf van zes maanden opleveren. Diverse groepen in de samenleving, waaronder politieke partijen, vinden afkondiging van een uitzonderingstoestand onder de huidige omstandigheden prematuur. Zij zijn van mening dat de autoriteiten met de maatregelen die de afgelopen periode zijn afgekondigd de situatie redelijk goed onder controle hebben en dat de verspreiding van het coronavirus in Suriname nog niet alarmerend is. Gevreesd wordt dat de regering de coronacrisis wil aangrijpen om de verkiezingen van 25 mei uit te stellen.

In de conceptwet zijn een aantal maatregelen opgenomen die de regering zou kunnen treffen. Zo kan zij gebouwen, terreinen en andere gelegenheden die op dat moment niet zijn bewoond of worden gebruikt voor bedrijfsactiviteiten aanwijzen voor het scheppen van quarantainefaciliteiten, noodvoorzieningen voor isolatie van patiënten en als noodziekenhuis. Na beëindiging van de uitzonderingstoestand kan de eigenaar tegen de kostprijs vergoed worden voor het gebruik.

Voorts kan financiële en materiële steun worden geboden aan burgers en bedrijven die als gevolg van de uitzonderingstoestand geen of een verminderd inkomen hebben omdat hun arbeids- of bedrijfsactiviteiten noodgedwongen moeten worden gestopt. Gespecialiseerde medische instituten kunnen ook noodzakelijke financiële middelen krijgen voor een optimale beheersing en bestrijding van de COVID-19-epidemie.

Om de regering in staat te stellen de samenleving te informeren zullen radio- en televisiestations verplicht zijn zendtijd aan de autoriteiten beschikbaar te stellen. Daarnaast is de regering bevoegd maatregelen te treffen tegen personen die over COVID-19 onjuiste berichten verspreiden of voor de samenleving gevaarlijke informatie.

Om de te treffen maatregelen te financieren wordt een noodfonds opgezet. De middelen in dit fonds zullen bestaan uit overheidsbijdragen, donaties en schenkingen van nationale en internationale organisaties en andere legaal verkregen inkomsten. De bestedingen vanuit het noodfonds zullen volgens de richtlijnen van de Comptabiliteitswet moeten geschieden. De Nationale Assemblee moet nog bijeenkomen om de conceptwet te behandelen en eventueel goed te keuren.

Bekijk origineel bericht

Nieuwsberichten van vandaag

Meer nieuws van vandaag (27)

Bekijk alle nieuwsberichten

Wait