Alida: BP 2011 heeft nog geen politieke samenwerking

Gepubliceerd op:

Bron: Starnieuws

Lees voor mij
loadingfoto
previous next


BP 2011 heeft geen samenwerking met geen enkele politieke partij, zegt secretaris tevens woordvoerder van de partij, Bisai Alida, aan Starnieuws. Om organisatorische redenen doet deze partij niet mee aan de komende verkiezingen. De partij is opgericht om de binnenlandse bewoners te mobiliseren en te begeleiden (juiste tools mee te geven) om uit de politieke duisternis te komen, stelt Alida. 

"Enkele sympathisanten van de partij zijn eruit gestapt, hun volste recht op zoek naar hun ontwikkeling. Wij denken dat zij de ideologie niet begrepen hebben en kunnen ook niet meewerken aan duurzame en professionele ontwikkelingsprogramma’s. Meestal kijken zulke mensen uit naar hun persoonlijke belangen en willen geen tijd stoppen in ontwikkelingswerken met breed maatschappelijk sociaal karakter," merkt Alida op. 

Al decennia lang worden de mensen letterlijk voor de gek gehouden door pseudo (politieke) leiders en hieraan wil BP 2011 een einde maken. Wij beseffen dat de ontwikkeling van het binnenland en de bewoners niet een eenvoudige taak is. Er zijn enorme belangenverstrengelingen en een niet te verwaarlozen element is de cultuur, de politiek maakt veel misbruik van het laatst genoemde. Het vereist inzichten, kennis, deskundigheid en breed maatschappelijk draagvlak.

Zonder consensus met name vanuit politiek Paramaribo, zal het niet lukken om de binnenlandbewoners op een waardige wijze integraal op te nemen in het nationale leven. Alleen integere leiders die visionair georiënteerd en onbaatzuchtig zijn, kunnen leiding geven aan een dergelijke grote ontwikkeling. "Tot nu zijn die er nog niet, waardoor wij nog lang zullen wachten. In de komende 20 jaren zullen er geen significante positieve veranderingen plaatsvinden in het binnenland."

"Velen zullen zich aangevallen voelen en zullen meteen in de verdediging gaan en het zijn juist die mensen die de situatie zoals het is, willen handhaven voor hun eigen persoonlijke belangen. Vooralsnog zijn er geen wapenfeiten waar te nemen van inzet van politici die namens het binnenland ooit een toppositie bekleedt hebben, deze mensen organiseren zichzelf en hun directe omgeving. Het is totaal onmogelijk om met enkele zetels in een regeercombinatie invloed uit te oefenen op het regeerbeleid. De ontwikkeling van het binnenland via de politiek is een goede weg maar het draagvlak moet breed zijn, een grote partij met diverse vertegenwoordigingen van de verschillende stammen zou een goede politieke start zijn. Vanwege onze cultuur is het niet mogelijk dat het geheel binnenland door een leider geleid wordt, er zijn nog steeds 6 stamhoofden en de opvoeding is ook anders. We moeten durven om te praten over onze tekortkomingen en duidelijk te stellen wat wij willen, wat verbetert moet worden en hoe. Als de probleemstelling duidelijk is kunnen we gericht gaan werken aan de oplossingen."

"De verandering wacht niet op ons, wij moeten ons aanpassen, gezond verstand gebruiken in alles en kritisch zijn. De basis voor onze ontwikkeling is te beginnen om de armoede te bestrijden. We kunnen uit de armoede geraken als wij voldoende onderwijs genieten, de juiste waarden en normen bijhouden en naleven en eigen middelen vergaren door te ondernemen. We moeten leiderschap tonen en de verantwoordelijkheden van onze gedrag op ons nemen. De opvoeding van onze kinderen moeten wij ter hand nemen en voorkomen dat ze in verval geraken en het pad van de criminaliteit vermijden. Het wachten op de politieke leiders om ons te 'regelen' maakt ons juist afhankelijk, achterlijk en dit is voer voor de malafide politici, deze denken op korte termijn, meestal 5 jaren. Al bijkans 50 jaren wordt politiek misbruik gemaakt van onze goedgelovigheid, zelf door onze eigen broeders en zusters."

"Kijken wij naar de verkiezingscampagnes van de afgelopen maanden, zien wij geen verschillen in de toneelopvoeringen, het zijn dezelfde taferelen van de vroegere jaren, vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw. Het zijn podia 'holle' beloftes met (alcoholische) dranken en Amerikaanse bouten in plaats van haring en bokking van oudsher. Sommige partijen doen hun best, maar dat is onvoldoende omdat de problemen niet gedefinieerd zijn. We doen een beroep op de binnenlandbewoners om hun burgerplicht te vervullen, echter moeten we niet ervan uitgaan dat er significante positieve ontwikkeling zullen komen. De gekozen DNA-leden en andere topfunctionarissen die zullen er wel redelijk goed uitkomen in de komende 5 jaren, is een feit. Kort voor de verkiezing zullen wij enkele analyses presenteren van de politieke campagnes die in het binnenland zijn gevoerd, dan zullen wij vrijblijvend stemadviezen geven," laat Alida optekenen. 

Bekijk origineel bericht

Nieuwsberichten van vandaag

Meer nieuws van vandaag (7)

Bekijk alle nieuwsberichten

Wait