Agrariërs wensen aanname Wet voor voedselveiligheid

Gepubliceerd op:

Bron: Suriname Herald

Lees voor mij

De Federatie van Surinaamse Agrariërs (FSA) heeft het volste vertrouwen dat de ontwerpwet regels oprichting Nationaal Instituut Voedselveiligheid (SNIV) nog voor eind april door De Nationale Assemblee (DNA) wordt goedgekeurd. Deze ontwerpwet is niet alleen cruciaal voor de ontwikkeling van Suriname, maar ook voor het welzijn van ons allen, schrijft de FSA in een persbericht.

De oprichting van een instituut voor voedselveiligheid is noodzakelijk, omdat in de loop der jaren de agro-voedingsmiddelenproducenten met vele uitdagingen zijn geconfronteerd.

Deze omvatten maar zijn niet beperkt tot:
– Weinig tot geen coördinatie tussen de bevoegde autoriteiten van Suriname die toezicht hebben op een deel van de Surinaamse levensmiddelen productiesector;
– Beperkte agro-voedingsmiddelen inspectiecapaciteit;
– Beperkte lokale laboratorium testcapaciteit;
– Beperkte ondersteuning en begeleiding aan producenten van agro-voedingsmiddelen om de vraagstukken waar ze tegenaan lopen in hun streven te voldoen aan internationale eisen, aan te pakken;
– Sterk verouderde levensmiddelenwet van 1911. Dit alles draagt bij aan de afkeur van een groot aantal Surinaamse exportproducten op buitenlandse markten en het heeft zijn weerslag op de bescherming van ons allen, het volk van Suriname.

De COVID-19-crisis maakt dat verschillende landen over de hele wereld hun situatie op het gebied van voedselzekerheid heroverwegen en ofwel de grenzen voor de uitvoer van levensmiddelen sluiten ofwel de invoer van levensmiddelen controleren om zich te beschermen tegen besmettingshaarden.

Andere regelgevende instanties op het gebied van levensmiddelen ondersteunen hun landen bij het onderzoeken van de mogelijkheden voor het opleggen van nieuwe heffingen.
“Wie doet dat voor ons in Suriname? Hebben we een voedselregelgever die voor ons opkomt om onze export te beschermen?”, zijn zaken die de FSA zich afvraagt.

Hetzelfde geldt voor de import. Het gesegmenteerde karakter van het regelgevingssysteem op het gebied van voedselveiligheid moet stoppen. De COVID-19-situatie legt bloot hoe kwetsbaar we zijn, als we geen effectieve voedselregelgever in het land hebben. Het nieuwe wetsvoorstel dat voor ons ligt zal dat oplossen, gelooft de FSA.

De achterliggende gedachte achter de oprichting van één enkele autoriteit voor voedselveiligheid (SNIV) met slechts een voedselmandaat (veiligheid en kwaliteit) is bedoeld om de middelen in te zetten voor een gecoördineerde aanpak van de uitdagingen op het gebied van voedselveiligheid en om alle voedselproductiesectoren van boerderij tot bord te onderwerpen aan een consistent en risico-gebaseerd toezicht.

Het SNIV zal alle verantwoordelijkheden op het gebied van voedselveiligheid bijeenbrengen in een one-stop-shop en zal optimale coördinatie van interventies ter bescherming van de Surinaamse consument mogelijk maken en de geloofwaardigheid van de veiligheid en kwaliteit van Surinaamse agro-voedingsmiddelen vergroten.

Voedselveiligheid en het toezicht daarop, is een essentiële kwestie die alle problemen waarmee ons land te maken heeft overstijgt.

In deze tijd van crisis in verband met de COVID-19 kijken alle landen naar hun grenzen en de manier waarop hun voedselvoorziening in en uit het land wordt gecontroleerd. Zijn we in staat om dat nu effectief te doen in Suriname? De snelheid waarmee producten van een van onze belangrijkste markten, Nederland, worden afgekeurd, niet alleen van verse gewassen maar ook van verwerkte producten, is een indicatie dat producten die het land verlaten niet goed genoeg worden gecontroleerd.

Dit is een indicatie dat het voedsel dat we in het land hebben en wat het land binnenkomt beter moet worden gecontroleerd. We moeten dringend de basis leggen voor een nieuwe regelgevende instantie voor voedingsmiddelen en dit kan niet langer wachten.

De wet is is op 28 februari bij DNA ingediend. Intussen heeft de FSA een open brief gestuurd naar alle parlementariërs met het verzoek dit wetsproduct in behandeling te nemen.

Bekijk origineel bericht

Nieuwsberichten van vandaag

Meer nieuws van vandaag (7)

Bekijk alle nieuwsberichten

Wait