Fiscaal jurist Kalaykhan: “Instructies over belastingverlagende maatregelen moeten duidelijk zijn”

Gepubliceerd op:

Bron: Suriname Herald

Lees voor mij

De overheid heeft via het Nationaal Informatie Instituut (NII) bekendgemaakt, dat zij nu bezig is belastingmaatregelen te treffen om ondernemers, die in problemen zijn geraakt als gevolg van de coronacrisis, te ondersteunen. Volgens de bekendmaking is de regering al begonnen om samen met de vakbeweging een aantal belastingverlagende maatregelen te bespreken.

Ismaël Kalaykhan, fiscaal jurist en belastingadviseur, zegt aan Suriname Herald, dat het een goede zaak is dat de regering in deze moeilijke tijden een helpende hand biedt. Tenslotte gaat het volgens hem om de Surinaamse economie en het komt de totale samenleving ten goede. Naast de Surinaamse Federatie van Belastingadviseurs heeft hij ook concrete voorstellen gedaan om belastingbetalers in deze periode te ondersteunen.

Met aangekondigde maatregelen volgt de regering de internationale trend. Vele landen hebben al belastingverlichtende maatregelen genomen”, zegt Kalaykhan. Hij pleit echter voor duidelijke instructies aan de samenleving en richtlijnen voor de uitvoering van de maatregelen.

Naast het verhogen van de heffingskorting denkt hij ook aan bedrijven, die vanwege de crisis hun deuren moeten sluiten of hun activiteiten hebben geminimaliseerd, maar die wel het personeel in dienst houden en de lonen doorbetalen. Het zal in deze gevallen volgens hem goed zijn als ondernemers de ingehouden loonbelasting/premie algemene oudedagsvoorziening (AOV) niet hoeven af te dragen.

“Denkbaar is ook dat een belastingkorting wordt ingevoerd voor de inkomstenbelasting of andere belastingen. Op het gebied van indirecte belastingen kan gedacht worden om tijdens de crisis de invoer van bepaalde goederen, die worden gebruikt in de strijd tegen het COVID-19-virus invoerrechtenvrij binnen te halen. Verhoging van de vrijstelling bij invoer kan geen kwaad. Uiteraard zal de overheid de budgettaire effecten moeten uitrekenen”, zegt Kalaykhan.

Hij geeft verder aan dat naast de belastingkorting bijvoorbeeld, het belangrijk is om de toegang tot deze maatregelen voor eenieder eenvoudig en gelijk te maken. Kalaykhan benadrukt dat de effectiviteit hiervan zal afhangen van de mate van transparantie, duidelijke instructies en efficiënte afhandeling.

Behalve de uitvoering van deze maatregelen zijn de lopende zaken volgens hem ook vertraagd. De aangiften loonbelasting/premie AOV, omzetbelasting, voorlopige aangifte Inkomstenbelasting 2020 en de definitieve aangifte Inkomstenbelasting 2019 zijn voor zover hem bekend nog niet gedistribueerd.

De belastingdienst zal volgens hem ook hieraan spoedig moeten werken en een algemeen uitstel voor het indienen van de diverse aangiften moeten verlenen. Hij stelt verder voor dat om het personenverkeer te minimaliseren de mogelijkheid om digitaal bezwaarschriften in te dienen bekeken moet worden.

“Het hoeft volgens mij geen betoog, dat in dit kader alle invorderingsmaatregelen voorlopig worden aangehouden en dat verzuimboetes en rente ook niet worden opgelegd. Ik denk persoonlijk dat de belastingbetaler deze maatregelen en wellicht nog andere zeker zullen toejuichen en waarderen”, aldus Kalaykhan.

Bekijk origineel bericht

Nieuwsberichten van vandaag

Meer nieuws van vandaag (3)

Bekijk alle nieuwsberichten

Wait