Firma B. Chotelal neemt bezorgdheid burgers weg

Gepubliceerd op:

Bron: Suriname Herald

Lees voor mij

Nadat er bezorgdheid is geuit over de wijze waarop personen bij firma B. Chotelal in lange rijen staan om aan ‘goedkope’ basisgoederen te komen, is er enige verandering gekomen in de situatie. Er zijn enkele maatregelen getroffen, waarbij er tenten en dranghekken zijn geplaatst nabij de winkel om deze personen te accommoderen.

Er is gebruikgemaakt van lint om de nodige afstand tussen de personen te houden in verband met het veiligheidsaspect rondom het COVID-19-virus.
Tijdens de dagelijkse persconferentie van het nationaal managementteam COVID-19 is een filmpje vertoond, waarin de veranderde situatie aan de samenleving is getoond.

Op dagbasis melden honderden personen zich aan bij de firma. Met de nieuwe maatregelen heeft de menigte zich nu verplaatst naar de Hendrikstraat. De mensen verzamelen zich daar en wachten op hun beurt. Echter wordt op de verzamelplek het aspect van social distancing van 1,5 tot 2 meter niet in acht genomen.

Districtscommissaris (dc) Mike Nerkust van het commissariaat Paramaribo-Noordoost, heeft eerder deze week te kennen gegeven dat de mensen die urenlang dicht op elkaar in de rij staan om ‘goedkope’ levensmiddelen te kopen, een eigen verantwoordelijkheid hebben wanneer het gaat om de COVID-19-kwestie.

Nerkust maakte duidelijk dat het aspect van personen die in groten getale bij elkaar staan, zonder het aspect van social distancing in acht te nemen, ook een bezorgdheid is van de regering. “We moeten gezamenlijk eraan gaan werken”, benadrukte hij.

De burgervader zei verder dat deze situatie zich niet alleen voordoet bij firma B. Chotelal. Hetzelfde beeld is ook waar te nemen bij onder andere Combemarkt, Lin Supermarkt, Choi’s en Best Mart. De dc is van oordeel, dat er meer getrokken moet worden aan de voorlichting. Het kan er ook aan liggen dat de mensen onwetend zijn en daarom de situatie niet serieus nemen.

Vishmohanie Thomas

Bekijk origineel bericht

Nieuwsberichten van vandaag

Meer nieuws van vandaag (7)

Bekijk alle nieuwsberichten

Wait