COMMENTAAR: Wantrouwen wegnemen

Gepubliceerd op:

Bron: De Ware Tijd

Lees voor mij

DE REGERING IS bezig de noodwet Burgerlijke Uitzonderingstoestand voor te bereiden en wil die snel door De Nationale Assemblee laten behandelen. Het motief: (on)bepaalde verstrekkende maatregelen moeten snel doorgevoerd kunnen worden om ervoor te zorgen dat de gezondheidszorg van de burger gewaarborgd blijft.

Nooit eerder is een situatie met betrekking tot een pandemie wereldwijd zo goed te volgen, dus we weten allemaal dat indien de verspreiding van het coronavirus in Suriname geen halt toegeroepen wordt, de gevolgen desastreus zullen zijn. Vandaar ook dat veel begrip is voor de maatregelen van de regering die tot nu toe vrij duidelijk zijn uitgelegd. Gegeven enkele haarden van (jeugdige) opstandigheid en favoritisme richting politieke vriendjes, lijken de autoriteiten te weten wat ze doen.

Het is dan ook de vraag of het werkelijk zo noodzakelijk is te komen met een Noodwet Burgerlijke Uitzonderingstoestand die in ons wetsbestel nergens genoemd wordt. En hoewel NDP-parlementariër Amzad Abdoel aangeeft dat we niet moeten denken aan een noodtoestand omdat dat veel erger is en veel verder gaat, is niet uitgelegd waar we als volk dan wel aan moeten denken ingeval deze noodwet wordt ingevoerd.

Nederland bijvoorbeeld kent deze wet wel, maar dan is precies aangegeven wanneer die toegepast kan worden en waarop. Volgens staatsrechtgeleerde Sam Polanen kent Suriname deze wet niet. In Nederland moeten de Eerste en de Tweede Kamer meewerken om deze wet, die een verregaande inperking van principiële mensenrechten met zich meebrengt, in te voeren. Gaan we dat in Suriname dan met een gewone meerderheid doen?

Wat ook speelt is dat de regering Bouterse-Adhin in grote problemen is. Zo is uitgelekt dat de regering - ook in verband met de actuele coronasituatie - de import van luxegoederen aan banden wil leggen. Kennelijk heeft het land onvoldoende deviezen om de importeurs te voorzien en tegelijkertijd de rekening van de gezondheidszorg te voldoen.

Dat de regering niet zo snel in deze benaderde situatie beland zou zijn indien prudent financieel beleid gevoerd zou worden, wordt naar de achtergrond gemoffeld. De vraag is dus of deze maatregel waarbij de vrijheden van de burgers nog meer ingeperkt worden alleen te maken heeft met het coronavirus of dat wederom handig gebruik wordt gemaakt van deze pandemie om dat te doen.

De regering kan dit wantrouwen wegnemen door de maatregelen die genomen zullen worden duidelijk in de wet te vermelden evenals de periode waarvoor deze wet zal gelden. Zoals deze nu is opgesteld zijn er te weinig garanties dat met de mensenrechten van dit volk zorgvuldig omgesprongen zal worden.

Bekijk origineel bericht

Nieuwsberichten van vandaag

Meer nieuws van vandaag (1)

Bekijk alle nieuwsberichten

Wait