Educatie kinderen met beperking moet verbeterd worden

Gepubliceerd op:

Bron: De West

Lees voor mij

De Mytylschool is een school voor kinderen met een lichamelijke beperking in de leeftijd van 4-18 jaar, die geen regulier onderwijs kunnen volgen. Deze kinderen hebben behalve een fysieke beperking ook leerachterstanden met een beperkte kans op vervolgonderwijs. Met het project: ‘Education improvement for disabled children’, dat vandaag gelaunched is en mogelijk gemaakt wordt door de Republic Bank, wordt ernaar gestreefd om de kansen van de kinderen op de Mytylschool op vervolgonderwijs, toegang tot de arbeidsmarkt of zelfredzaamheid, te vergroten.
“Vanwege een beperkte doorstroom naar vervolgonderwijs of naar de arbeidsmarkt, is door het bestuur van de Mytylschool in 2014 besloten om een externe evaluatie te plegen op de school. De doorlichting van de school door buitenlandse experts heeft geresulteerd in een adviesrapport, welke naar de Surinaamse realiteit is vertaald. Ondanks dat het onderwijs een stuk moeilijker is voor kinderen met een beperking, moeten zij hetzelfde curriculum volgen zoals dat geschiedt in het regulier onderwijs. De achterstanden mogelijk weggewerkt kunnen worden door op maat gesneden onderwijs aan te bieden”, zegt Joan Voigt, ondervoorzitter stichtingsbestuur Mytylschool.
Het project moet zorgen voor de verdere ontwikkeling van de school en zal geïmplementeerd worden door het leerlingvolgsysteem, coachen van de leerkrachten, samenwerken met het revalidatieteam, de implementatie van CED-leerlijnen en ICT. Zafirah Karnadi, projectbegeleider, gaf een korte presentatie over hoe het project in elkaar zit.
Het leerlingvolgsysteem is een overzichtelijk systeem dat inhoudt dat de ontwikkeling van elke leerling gevolg en vastgelegd wordt. Er zal gewerkt worden met het Parnassys programma, dat als hulpmiddel moet dienen om de leerlingen te volgen. In een oogopslag kan met dit systeem gezien worden hoe een leerling zich over de afgelopen jaren heeft zijn ontwikkeld en waar hij stagneert in ontwikkeling. In dit programma worden leerlingengegevens, onderwijsgegevens, begeleiding, planning, absentie, rapporten etc., opgenomen.
“Hoewel de leerkrachten hun uiterste best doen om de kinderen volgens het curriculum les te geven, kunnen de meeste kinderen het niet goed volgen. Ze hebben meer tijd nodig om het goed te kunnen begrijpen. Bovendien zijn onze leerkrachten niet specifiek opgeleid voor speciaal onderwijs”, zegt Voigt. Met de CED-leerlijnen zullen de leerkrachten ook gecoacht worden en zullen zij meer kennis hebben over de beperkingen die de leerlingen op school of uit hun klas hebben. Ook zullen zij getraind worden hoe te werken met de leerlijnen en het leerlingenvolgsysteem. Op het gebied van ICT zullen de leerkrachten getraind worden hoe te werken met Parnassys, zodat zij de gegevens van de leerlingen kunnen invullen en bijhouden in een grootboek, daarnaast moeten zij ook kunnen werken met een digitaal bord.
De leerlingen moeten de nodige therapieën van het revalidatiecentrum krijgen, zoals, logopedie, fysiotherapie en ergotherapie. De focus zal bij het project gelegd worden op wat een leerling kan en is een stimulans tot zelfredzaamheid voor de leerlingen. De voorbereidingsfase is achter de rug. Er zijn tien leerlingen uitgekozen voor het project.

-door Priscilla Kia-

https://www.shoeket.com

Bekijk origineel bericht

 

Nieuwsberichten van vandaag

Bekijk alle nieuwsberichten

Wait