Hernieuwde Plantenbeschermingswet versterkt Dienst Plantenbescherming en Kwaliteitskeuringen

Gepubliceerd op:

Bron: Suriname Herald

Lees voor mij

De hernieuwde Plantenbeschermingswet 2020 houdende regelingen ter voorkoming van de introductie, verspreiding en ter beheersing van plagen in planten, plantaardige producten en andere gereguleerde goederen is gisteren met algemene 29 stemmen aangenomen in De Nationale Assemblee. Deze wet zal twee sterk verouderde wetten vervangen en de Dienst Plantenbescherming en Kwaliteitskeuringen van het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) in staat stellen haar werkzaamheden beter te kunnen uitvoeren.

De SPS-overeenkomst van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) inzake de toepassing van sanitaire en fytosanitaire maatregelen (de SPS-overeenkomst) heeft tot doel het evenwicht te vinden tussen het recht van regeringen om de voedselveiligheid, de planten- en diergezondheid te beschermen door het nemen van sanitaire en fytosanitaire maatregelen en ongerechtvaardigde handelsbelemmeringen op te werpen. Suriname heeft zich gecommitteerd aan de SPS-overeenkomst van de Wereldhandelsorganisatie en dient zich hieraan te houden.

De hernieuwde wet is een van de randvoorwaarden voor de uitvoering van de werkelijke functie van de Dienst Plantenbescherming en Kwaliteitskeuringen. Eveneens stelt deze hernieuwde wet, de afdeling Plantenbescherming en Kwaliteitskeuringen in staat de werkzaamheden dusdanig uit te voeren, zodat deze juridisch beter ingedekt zijn. Dit was bij de verouderde wetten niet altijd het geval.

De huidige internationaal geldende regels met betrekking tot de fytosanitaire regelgeving en van het internationale plantgezondheidsverdrag (IPPC), alsook de geldende WTO/SPS-handelsregels zijn nu meegenomen in deze hernieuwde wet. Wettelijk waren niet alle taken duidelijk geregeld welke een National Plant Protection Organization van Suriname (NPPO) van een land verplicht is uit te voeren volgens de IPPC. Zo ook de taken van de inspecteurs, die niet duidelijk waren geformuleerd. Voor de export van planten, plantaardige producten en andere gereguleerde goederen was ook heel weinig goed wettelijk gereguleerd.

De aanname van deze Plantenbeschermingswet is van eminent belang voor het Ministerie van LVV, in het bijzonder de Dienst Plantenbescherming en Kwaliteitskeuringen, die nu wettelijk de NPPO van Suriname is. Deze dienst kan nu gedekt door de wet, haar werkzaamheden naar behoren uitvoeren en internationaal is Suriname hierdoor beter instaat aan de geldende fytosanitaire regels van andere landen te voldoen.

LVV-minister Rabin Parmessar wenst de gehele Surinaamse gemeenschap te feliciteren met de aanname van deze Plantenbeschermingswet. “We gaan door op de ingeslagen weg, om de gehele agrarische sector duurzaam te ontwikkelen met in acht name van de wetten, regels en getekende verdragen”, gaf Parmessar aan.

Bekijk origineel bericht

 

Nieuwsberichten van vandaag

Meer nieuws van vandaag (-1)

Bekijk alle nieuwsberichten

Wait