Turkije heeft interesse in bananenindustrie Suriname

Gepubliceerd op:

Bron: Suriname Herald

Lees voor mij

Turkije heeft interesse in de bananenindustrie van Suriname. Momenteel bevindt zich in Suriname een Turkse handelsdelegatie bestaande uit investeerders en regeringsautoriteiten. De delegatie is opzoek naar investeringsgebieden en mogelijkheden voor samenwerkingen.

De vertegenwoordiger van de handelsdelegatie, Filiz Eltez, ambassadeur Anwar Lall Mohamed van Suriname en consul-generaal Roy Lieuw A Sie, hebben vandaag een bezoek gebracht aan minister Rabin Parmessar van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV).

Tijdens deze ontmoeting is door Eltez de interesse voor investeringen in de bananenindustrie naar voren gebracht. Zij heeft aangeboden om de agrarische sector te ondersteunen met medicijnen. Turkije is heel ver gevorderd in het bestrijden van ziekte op landbouwgebied en wordt de landbouw uitgeoefend met behulp van de modernste technieken.

Minister Parmessar gaf de delegatie een uiteenzetting van de huidige stand van zaken bij het bananenbedrijf Food and Agricultural Industries NV (FAI NV). Ook dankte hij voor de getoonde interesse om in de bananensector te willen investeren alsook voor de geboden hulp op het gebied van medicijnen.

Turkije heeft een bevolking van meer dan 80 miljoen en staat wereldbekend om zijn moderne landbouwuitoefening. “Ze bezitten de kennis die wij heel goed kunnen gebruiken. We gaan dit aanbod met beide handen aangrijpen”, gaf Rabin Parmessar aan.

Er is afgesproken dat zowel het Ministerie van LVV als de Turkse handelsdelegatie een conceptraamwerk maakt zodat er in een vervolggesprek, concreter kan worden ingegaan op de interessegebieden en eventuele samenwerking.

De minister gaf tot slot aan dat er een inventarisatie wordt gemaakt van de daadwerkelijke situatie bij FAI NV. Na afronding hiervan, kan worden aangegeven wat het beste oplossingsmodel is voor de continuïteit van dit bedrijf en kan worden nagegaan hoe gestalte gegeven kan worden aan de Turkse interesse in de bananensector.

Bekijk origineel bericht

 

Nieuwsberichten van vandaag

Meer nieuws van vandaag (-3)

Bekijk alle nieuwsberichten

Wait