VES ondersteunt protestactie; beleid regering funest

Gepubliceerd op:

Bron: Suriname Herald

Lees voor mij

De Vereniging van Economisten in Suriname (VES) heeft haar ondersteuning aan de protestactie van maandag. De VES heeft de afgelopen jaren op diverse manieren in uiteenlopende bewoordingen via zowat alle mogelijke media de beleidsmakkers kenbaar gemaakt dat het financieel-economische beleid van de regering funest is voor de economie en vooral voor de bevolking van Suriname. “Daarenboven hebben wij op diverse momenten aan zowel de regering als aan De Nationale Assemblee (DNA) aangeboden om de kennis van onze leden in te zetten om concrete verbeteringen aan te brengen, welke telkenmale hooghartig is afgeslagen”, zegt de VES in een persbericht.

Het structureel financieel-economische wanbeleid bereikte deze maand een historisch ongekend dieptepunt met het nieuws over het wegnemen van de vreemde valuta spaartegoeden van de burgers die de banken verplicht bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS) moesten onderbrengen. Ook op dit gebied heeft de VES sinds juni 2019, dit gevaar publiekelijk gesignaleerd en daar deskundig advies ter beveiliging met concrete maatregelen uitgebracht.

“In de afgelopen maanden hebben wij ook tevergeefs gevraagd naar transparantie en publicatie van de omvang en het beheer deze spaartegoeden. De samenleving wordt nog steeds aan het lijntje gehouden over hoe dit kon gebeuren, wie er allemaal weet van had en waarom de controlemechanismen niets hebben gedaan om het ontvreemden van burgertegoeden te voorkomen. We concluderen dan ook dat het illegaal opmaken van de kasreserves geen toeval was, maar diefstal met voorbedachten rade.”

CBvS-reserves voor de vierde keer leeggehaald
De VES geeft in haar verklaring ook een historisch overzicht van het leeghalen van de CBvS-reserves. “Het is niet de eerste keer in onze korte historie als natie dat de nationale deviezenreserves bij de CBvS worden ‘weggemaakt’. De eerste keer kwam dit aan het licht, direct na de ‘Revo-periode’ (1987) toen onder governor Goedschalk de reserves weg waren en de tweede keer na de “Bosje-periode” (2000) toen wederom onder Goedschalk de moeizaam weer opgebouwde reserves waren ‘opgemaakt’. De derde keer ligt ons allen nog vers in het geheugen toen aan de “Bouterse 1-periode” onder governor Hoefdraad (in 2015) de nationale reserves weer waren ‘gebruikt’. Dat wij ons nu voor de 4e keer aan dezelfde steen zouden stoten hadden weinigen kunnen voorspellen.”

De VES heeft wel telkenmale tevergeefs op dit gevaar gewezen. Deze keer is het echter nog brutaler aan toe gegaan, want deze keer hebben ze niet alleen de eigen reserves opgemaakt, maar ook de vreemde valutareserves van de burgers die ze heimelijk naar zich hadden toegetrokken zijn met voorbedachten rade ‘besteedt’. Het wegnemen van de vreemde valuta spaargelden van de burgers zonder toestemming van de eigenaren blijft diefstal, zelfs als de regering belooft het in drie jaar terug te betalen. Door deze criminele daad hebben de beleidsmakers niet alleen het vertrouwen in onze moederbank, maar ook in alle direct betrokken staatsorganen verspeeld, zegt de VES.

De VES eist nog steeds volledige openheid van zaken, onder andere waar de valuta naartoe is gegaan, wie er allemaal direct en indirect bij betrokken waren en welke effectieve maatregelen zijn getroffen ter correctie van de misstanden en vooral ter voorkoming van herhaling. “Dit hebben wij reeds in woord en geschrift uitputtend gedaan. De beleidsmaker volharden hooghartig en de samenleving wordt stelselmatig in een nieuwe crisis gemanoeuvreerd.”

Stil blijven is geen optie
Van diverse kanten, zowel VES-leden als niet leden, ondernemers en invloedrijke burgers is het VES-bestuur benaderd om de protestactie van gebelgde burgers van maandag 17 februari te ondersteunen. “Hieruit constateren we een groeiend bewustzijn dat tegen dit funest beleid krachtiger geprotesteerd moet worden. Indien onze bijdragen in woord en geschrift als vereniging niet effectief blijken dan moeten we conform de statuten ook “andere wettige en geoorloofde middelen” inzetten.

De Vereniging van Economisten weigert van crisis naar crisis te worden geregeerd, dat heeft ons volk niet verdiend. Wij verfoeien het gevoerde beleid dat ons land en onze burgers reeds aantoonbaar heeft en in de nabije toekomst nog verder zal verarmen. De inbraak in de valutareserves bij de CBvS is echt de spreekwoordelijke druppel die de emmer deed overlopen. Op basis hiervan ondersteunt de VES het voorgenomen burgerprotest van aanstaande maandag.

Bekijk origineel bericht

 

Nieuwsberichten van vandaag

Meer nieuws van vandaag (-10)

Bekijk alle nieuwsberichten

Wait